Sosiaalityöntekijän viransijaisuus - Salon kaupunki

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus - Salon kaupunki

Salon kaupungin lastensuojelussa on haettavana sosiaalityöntekijän viransijaisuus avohuollon tiimissä (241 017)

Salon kaupungin lastensuojelun avohuollossa on haettavana sosiaalityöntekijän viransijaisuus ajalle 17.6.2019- 31.8.2020.

Salon kaupungin lastensuojelun avohuolto on ollut mukana kehittämässä ja pilotoimassa systeemisen lastensuojelun mallia vuoden 2018 aikana. Pilotin päätyttyä Salossa jatketaan systeemisen mallin mukaista työskentelyä. Systeemisen lastensuojelun mallin tavoitteena on mm. lisätä perheiden hyvinvointia ja osallisuutta lastensuojeluprosessissa ottamalla työskentelyssä käyttöön perheterapeuttisia elementtejä. Lisäksi tavoitteena on tukea lastensuojelun työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia työntekijäkohtaisia asiakasmäärää vähentämällä. Salossa avohuollon työtä tehdään pientiimeissä, joissa toimii 2 sosiaalityöntekijää sekä 2 sosiaaliohjaajaa. Pientiimeillä on yhteinen johtava sosiaalityöntekijä, perheterapeutti sekä etuuskäsittelijä. Lisätietoja lastensuojelun systeemisestä mallista löytyy THL:n verkkosivuilta (www.thl.fi).

Avohuollon tiimissä sosiaalityöntekijä vastaa lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta avohuollon osalta. Työhön kuuluu avohuollon tukitoimien ja palveluiden järjestäminen ja arviointi, päätöksenteko sekä verkostoissa tehtävä työ. Haastavan työn tukena on kehittämismyönteinen ja innostunut avohuollon tiimi, jossa toimii yhteensä 6 sosiaalityöntekijää ja 6 sosiaaliohjaajaa. Lisäksi tarjoamme työn tueksi työnohjauksen ja työhön liittyvää koulutusta.

Hakijalta edellytetään asiakaslähtöistä, reflektoivaa, arvioivaa ja kehittävää työotetta, hyviä yhteistyötaitoja, vahvaa ammatillista osaamista vaativissa asiakastilanteissa, hyviä suullisia ja kirjallisia ilmaisutaitoja, kykyä soveltaa systeemistä työotetta sekä riittävää lastensuojelun asiantuntemusta. Oman auton käyttömahdollisuus on toivottavaa. Työ alkaa 17.6.2019 tai sopimuksen mukaan.

Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka on 3509,75 euroa. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan 6 kuukauden jälkeen henkilökohtaista palkanlisää. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys ja Valviran lupa toimia sosiaalityöntekijänä. Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei löydy, voidaan virka täyttää väliaikaisesti sosiaalityön loppuvaiheen opiskelijalla (ed. mainittu laki, 12 § ja Valviran erityisehdot). Sosiaalityön pääaineopiskelijoiden opintojen loppuunsaattamista tuetaan mm. koulutusvapaiden osalta.
Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain tarkoittama rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen osoitteessa www.salo.fi/rekrytointi. Mahdollinen paperihakemus lähetetään osoitteeseen Salon kaupunki / kirjaamo, PL 80, 24101 SALO. Kuoreen merkintä Hakemus / sosiaalityöntekijän virka avohuolto. Myös paperihakemukset tallennetaan Kuntarekry-järjestelmään.

Hakuaika päättyy 7.6.2019 kello 12.00.

Läs mer

http://www.salo.fi

Lisätietoja antaa johtava sosiaalityöntekijä Birgitta Halmetkangas puh. 02 778 3081.
Jos tarvitset apua sähköisen hakemuksen jättämiseen ota yhteyttä rekrytointi@salo.fi tai puh. 044 7782164

Lastensuojelu, avohuollon tiimi
Adress: Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Salo on 52 500 asukkaan ja noin 5000 yrityksen kaupunki hyvien kulkuyhteyksien varrella. Visiomme on olla joka päivä parempi kaupunki niin asukkaille, henkilöstölle kuin yrityksillekin. Yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan ovat nopeat sekä sujuvat, asuminen edullista ja monimuotoinen luonto meri-, joki- ja järvimaisemineen houkuttelee myös loma-asukkaita ja matkailijoita.
Salo on kansainvälisesti tunnettu langattoman tiedonsiirron monipuolisesta osaamisesta. Kaupungissamme on myös pitkät perinteet maataloudessa sekä metalli- ja puusepänteollisuudessa. Salon kaupunki on yksi alueen suurimpia työnantajia ja työllistää tällä hetkellä noin 3 500 alansa ammattilaista.
Salon kaupunki on savuton työnantaja.
Lisätietoja: www.salo.fi ja www.visitsalo.fi

Mer om arbetsgivaren