Sosiaalityöntekijän virat (3), Psykiatria - Kuopion yliopistollinen sairaala

Sosiaalityöntekijän virat (3), Psykiatria

Kuopion yliopistollisen sairaalan Mielenterveys ja hyvinvointi palvelukeskuksessa on haettavana kolme sosiaalityöntekijän virkaa.

Viran 1 sijoituspaikka on nuorisopsykiatrian tutkimus- ja hoito-osasto Julkulan sairaalassa
Viran 2 sijoituspaikka on aikuispsykiatrian akuuttiosasto Julkulan sairaalassa
Viran 3 sijoituspaikka on vanhuspsykiatria sisältäen sekä poliklinikka- (Puijon sairaala) että osastotyötä (Julkulan sairaala)

Työalueissa voi tapahtua myös mahdollista muutosta tulevaisuudessa.

Sosiaalityöntekijä toimii terveyssosiaalityön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä. Keskeisiä työtehtäviä ovat sosiaalinen arviointi, osallistuminen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitteluun sekä potilaan sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen. Työhön sisältyy myös asiantuntija- ja kehittämistehtäviä. Tehtävän hoitaminen vaatii joustavaa, asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työotetta sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Työntekijältä edellytetään valmiuksia kohdata potilaita ja heidän läheisiään erilaisissa elämäntilanteissa ja toimia yhteistyössä viranomaisverkostojen kanssa. Eduksi katsotaan kokemus terveyssosiaalityöstä ja/tai psykiatrista. Vanhuspsykiatrian viran vastaanottajalta toivotaan myös gerontologisen sosiaalityön tuntemusta.

Kelpoisuusehtona sosiaalityöntekijän virkaan on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä (Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki 817/2015 7§, 32§). Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Työntekijältä edellytetään myös tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotesuojaa. Virkaa täytettäessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

http://www.psshp.fi

Hakeminen virkaan tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti ilmoituksessa olevan linkin kautta. Lisätietoja tehtävistä antavat: vastaava sosiaalityöntekijä Nina Partanen, puh. 044 717 5499 (viikoilla 24, 26 ja 27), sekä sosiaalityön palvelulinjajohtaja Sointu Riekkinen-Tuovinen, puh. 044 711 3574 (viikolla 24 ja25). Sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!

Tutustu työnantajaan