Sosiaalityöntekijän virka - Kuusamon kaupunki

Sosiaalityöntekijän virka - Kuusamon kaupunki

Kuusamon perusturva on innovatiivinen edelläkävijä laadukkaiden ja vaikuttavien perustuvan palveluiden järjestäjänä. Sosiaalipalveluiden tulosalue luo edellytyksiä kuusamolaisten arjessa pärjäämiseen. Tulosalue jakautuu kahteen palvelualueeseen: lapsiperheiden ja työikäisten palveluihin sekä erityisryhmien palveluihin.

Sosiaalityöntekijän virka sijoittuu lapsiperheiden ja työikäisten palvelualueelle. Palvelualueella työskentelee seitsemän sosiaalityöntekijää ja sosiaaliohjaajia, perhetyöntekijöitä ja kodinhoitajia. Sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluvat erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, ohjaus ja neuvonta sekä sosiaalipalveluiden tehtäväluokituksen mukaiset palvelutehtävät. Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus osallistua Koillismaan sosiaalipäivystykseen. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätöntä viran hoitamiseksi. Työnohjaus on järjestetty.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi 504/2002) ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Palkkaus perustuu Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen. Työaika on 38,25 tuntia viikossa. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi työavain numero 230876. Paperimuotoinen hakemus todistuksineen on mahdollista toimittaa osoitteella: Kuusamon kaupunki / Perusturva / Sosiaalipalvelut, PL 9, 93601 Kuusamo. Alkuperäiset todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa sosiaalipalvelujen johtaja Heidi Kokko-Martiskainen puh: 040 860 8646, heidi.kokko-martiskainen@kuusamo.fi

Hakuaika päättyy 29.5.2019 klo 16.

Kuusamo 29.4.2019
Perusturva

Läs mer

http://www.kuusamo.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa sosiaalipalvelujen johtaja Heidi Kokko-Martiskainen puh: 040 860 8646, heidi.kokko-martiskainen@kuusamo.fi

Kuusamon kaupunki, Perusturvan toimiala, Sosiaalipalvelut
Adress: Keskuskuja 6, 93600 Kuusamo

Kuusamon kaupunki työllistää n. 1200 työntekijää, joista 80 % on perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen alaisuudessa.
Kuusamo - aktiivinen luontokaupunki - on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosisatoja. Kukapa uskoisi, että erämaassa ainutlaatuisen luonnon keskellä sykkii jatkuvasti kehittyvä, monipuolisten palveluiden kaupunkikeskus.
Kuusamon julkiset ja yksityiset palvelut ovat jo pitkään vastanneet niin määrältään kuin laadultaan keskikokoisen kaupungin palveluja. Hallinnollisesti Kuusamo kuuluu Koillismaan seutukuntaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kuusamon kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 alkaen.

Mer om arbetsgivaren