Sosiaalityöntekijän virka - Alajärven kaupunki

Sosiaalityöntekijän virka

Järvi-Pohjanmaan perusturvassa on haettavana 4.8.2019 mennessä
AIKUISSOSIAALITYÖN JA VAMMAISPALVELUJEN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN YHTEINEN VIRKA 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti

Järvi-Pohjanmaan perusturvan yhteistoiminta-alue muodostuu Alajärven kaupungista sekä Vimpelin ja Lappajärven kunnista (asukasluku n. 16 000). Haemme sosiaali- ja perhekeskukseen aikuisosiaalityöhön ja vammaispalveluihin sosiaalityöntekijää vakinaiseen virkaan 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaisesti.

Sosiaalityöntekijän tehtävään aikuissosiaalityössä kuuluvat palvelutarpeen arvioinnit, pitkäaikaistyöttömien tilanteiden arviointi yhdessä muiden tahojen kanssa, aktivointityö ja harkinnanvaraisen toimeentulotukipäätösten tekeminen. Vammaispalveluissa tehtävään sisältyy erityishuolto-, vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalityö (palvelutarve, palvelusuunnitelmat, päätöksenteko, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa). Työn osittaisen liikkuvuuden vuoksi oman auton käyttö on välttämätön. Tehtävään annetaan perehdytys ja tukena on kokenut tiimi.
Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen laillistus tai lupa toimia sosiaalityöntekijän tehtävissä. Edellytämme lisäksi hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sosiaalityön työkokemusta, lakien tuntemusta sekä itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta.

Palkkaus on kilpailukykyinen perustuen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Viran täytössä nouda-tetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen sijaisuuden vastaanottamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tiedusteluihin vastaa: sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525 (5.7.2019 saakka) tai aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo p. 044 2970 231 (25.7.2019 alkaen)

Hakemukset on toimitettava 4.8.2019 mennessä ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Haastattelut järjestetään 20.8.2019. Pape-rimuotoinen hakemus on mahdollista toimittaa postitse (liitteeksi ansioluettelo) osoitteella:

Järvi-Pohjanmaan perusturva /
peruspalvelujohtaja Tanja Penninkangas
Lääkäritie 1, 62900 Alajärvi

Alajärvi 20.6.2019 Perusturvalautakunta

Lisätietoja

http://www.jarvipohjanmaanperusturva.fi

sosiaalipalvelujohtaja Sirpa Tuomela-Jaskari p. 044 2970 254 / 06 2412 2525 (5.7.2019 saakka) tai aikuispalveluiden johtava sosiaalityöntekijä Merja Mäkitalo p. 044 2970 231 (25.7.2019 alkaen)

Alajärven kaupunki, Perusturva
Osoite: Alajärvi

Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen muodostavat Alajärven kaupunki ja Vimpelin kunta itäisellä Etelä-Pohjanmaalla. Vuoden 2019 alusta myös Lappajärven kunta kuuluu Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen.

Tutustu työnantajaan