Etsitkö työtä, jolla on merkitystä? Lastensuojelussa tehdään tärkeää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Työ on mielenkiintoista, monipuolista ja vaihtelevaa eikä tylsiä päiviä ole.

Ylöjärven kaupunki panostaa lastensuojelun palveluihin ja hakee nyt uusintahaulla sosiaalityöntekijää uuteen virkaan lastensuojelun tehtäviin.

Lastensuojelun työryhmässä työskentelee tällä hetkellä seitsemän sosiaalityöntekijää, kaksi perheohjaajaa, perheohjaaja-koordinaattori, perheterapeutti ja lastenvalvoja. Lähijohtamisesta vastaa lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Meillä on käytössä lastensuojelun systeeminen toimintamalli ja kehitämme mallin mukaista työskentelyä edelleen. Työnkuvien selkeyttämiseksi olemme jakamassa tehtäviä uudelleen ja siirtymässä pienempiin tiimeihin. Avohuollon tiimissä tulee uuden viran myötä työskentelemään viisi sosiaalityöntekijää ja sijais- ja jälkihuollon tiimissä kolme sosiaalityöntekijää. Asiakasmäärä tulee olemaan 25-30 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työ on lapsen ja perheen tilanteen parantamiseen tähtäävää muutostyötä. Tehtäviin kuuluu asiakassuunnitelmien laatiminen, päätöksenteko, palvelujen koordinointi ja niiden vaikuttavuuden seuranta. Työtehtäviin kuuluu myös osallistuminen virka-aikaiseen päivystykseen.

Tarjoamme sinulle kehitysmyönteisen, mukavan ja kokeneen työyhteisön tuen ja säännöllisen työnohjauksen. Tuemme työntekijöiden ammatillista kouluttautumista niin sisäisillä kuin ulkoisilla koulutuksilla. Käytössämme on liukuvan työajan lisäksi työaikapankki ja työntekijöillä on mahdollisuus tehdä etätyöpäiviä. Työyksikössämme on käytössä virka-auto.

Arvostamme positiivista ja kehittämismyönteistä asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä kykyä työskennellä vaihtelevissa tilanteissa. Kokemus lastensuojelutyöstä on eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 3 ja 7 §:n mukainen kelpoisuus. Huomioimme myös sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevat henkilöt, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Virkaan valitun on toimitettava Terveystalon työterveyslääkärin antama hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3479,22 €/kk. Ylöjärven kaupungilla on mahdollisuus rekrytointilisän käyttöön.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta (www.kuntarekry.fi)

Lisätietoja

http://www.ylojarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Kirsi Valtanen, p. 044 481 1219, kirsi.valtanen@ylojarvi.fi ja sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala, p. 050 561 1037, marketta.tiihala@ylojarvi.fi

Ylöjärven kaupunki, Perusturvaosasto
Osoite: Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi

Ylöjärvi on nuorekas ja vireä, 33 000 asukkaan kasvukaupunki Tampereen kaupunkiseudulla. Meillä on aktiivisen kehittämisen ilmapiiri ja panostamme henkilöstömme osaamiseen sekä hyvinvointiin. Työnantajana Ylöjärven kaupunki arvostaa työntekijöidensä terveitä elintapoja.