test
Sosiaalityöntekijän virka perhesosiaalityössä - Siilinjärven kunta

Nautitko lapsiperheiden parissa tehtävän sosiaalityön monipuolisuudesta, työn tarjoamista haasteista sekä vaikuttavista kohtaamisista niin asiakastilanteissa kuin monialaisten yhteistyökumppaneidenkin kanssa? Omaatko hyvän huumorintajun ja kyvyn asettua osaksi työstään innostunutta, kehittämismyönteistä ja vuorovaikutteista työyhteisöä? Tervetuloa työyhteisöömme - Siilinjärven kunnan perhesosiaalityön työryhmässä on haettavana vakinainen virka.

Siilinjärven kunnan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden yksikössä vastataan sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaisista lapsiperheiden palveluista. Perhesosiaalityön työryhmässä vastataan uusista palvelutarpeen arvioinneista ja sosiaalihuoltolain mukaisesta lapsiperheiden sosiaalityöstä. Lisäksi työryhmä vastaa saapuvien ilmoitusten ja hakemusten ensiarvioinnista sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelystä lapsiperheiden osalta. Sosiaalipäivystystoiminnasta 24/7 vastaa Pohjois-Savon sosiaalipäivystys.

Yksikön esimiehenä toimii lastensuojelupäällikkö ja kaikkiaan yksikössä työskentelee jatkossa kolmetoista sosiaalityöntekijää, seitsemän perhetyöntekijää, kolme sosiaaliohjaaja, kolme lähihoitajaa ja kaksi palvelusihteeriä. Yksikössä työskennellään vankalla ammatillisella työotteella sekä läheisessä yhteistyössä moniammatillisten verkostojen kanssa.

Yksikössämme olemme käynnistäneet systeemisen toimintamallin mukaisen työskentelyn lastensuojelun työryhmässä vuoden 2020 alusta ja tavoitteenamme on jatkossa pyrkiä vahvistamaan systeemistä toimintatapaa myös perhesosiaalityössä. Olemme myös panostaneet vahvasti ja pitkäjänteisesti oman palvelutuotantomme kehittämiseen vahvistaen erityisesti kotiin annettavien palveluiden käyttämisen mahdollisuuksia lasten ja perheiden tuen tarpeisiin. Käytettävissämme on Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön palvelu- ja kehittämistoiminnan tuki. Käytössämme on liukuva työaika ja sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää sovitusti etätyötä. Sosiaalityöntekijöillämme on käytössään henkilökohtaiset työhuoneet ja työntekijöidemme käytössä on säännöllinen ryhmätyönohjaus.

Hakijoilta odotamme kykyä vastuunottoon monipuolisista työtehtävistä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja valmiuksia hallita perhesosiaalityön työskentelyprosesseja. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antaa työkokemus lapsiperheiden sosiaalityön tehtävistä sekä avoimeen ja kunnioittavaan kohtaamiseen perustuva asiakastyön toteuttamisen tapa. Arvostamme kykyä ja näkemystä lapsi- ja perhelähtöisten lapsiperhepalveluiden sekä työn kehittämiseen. Odotamme lisäksi organisointikykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön työtehtävien vuoksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys.

Virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja huumausainetestiä koskeva todistus. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy sote sopimuksen ja Siilinjärven kunnan työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Huomioithan, että sähköisen hakemuksen ja CV:n perusteella valitaan hakijat haastatteluun. Haastattelussa tarkastetaan opinto- ja työtodistukset. Haastattelut pidetään 8.2.2022 klo 12-.

Lisätietoja

http://www.siilinjarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Katja Rautiainen, lastensuojelupäällikkö: puh. 044 740 1688
Minna Pitkänen, sosiaali- ja perhepalvelujohtaja: puh. 044 740 1956
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@siilinjarvi.fi

Lisätietoja

Siilinjärven kunta, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Sosiaali- ja perhepalvelut, Lastensuojelupalvelut
Osoite: Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi
Siilinjärven kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb