Skip to main content
test
Sosionomi (2), autismikuntoutusyksikkö - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sosionomin vakituinen toimi autismikuntoutusyksikössä

Tays Kehitysvammapalvelujen toimialue tuottaa kehitysvammaisten vaativia erityishuollon palveluita nykyaikaisissa tiloissa Tays Pitkäniemessä. Tarjoamme autismikuntoutusyksikössä kuntoutusta ja hoitoa aikuisille kehitysvammaisille, joilla on autismikirjon oireyhtymä, Asperger, ADHD tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve. Yksikön toiminta painottuu määräaikaiseen kuntoutukseen. Sairaala toimii opetussairaalana.

Sosionomin tehtävänä on perheiden ja omaisten ohjaus ja tuki, perheiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen sekä sosiaalihuollon neuvontatehtävät. Sosionomi toimii ohjauksellisen työotteen asiantuntijana kiinteässä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Keskeisiä työpareja ovat asiakkaan omahoitajat, kuntoutusohjaaja ja sosiaalityöntekijä.

Asiakkaan osallisuuden edistämisessä sosionomi tukee asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja huolehtii asiakkaan osallistamisesta arjen toimintoihin. Sosionomi tukee asiakasta erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa kuntoutusyksikössä ja sen ulkopuolella sekä suunnittelee ja koordinoi pienryhmän vapaa-ajan toimintaa ja yksiköissä tapahtuvaa muuta päiväaikaista toiminnanohjausta. Tehtävänkuvaan kuuluu myös perushoito ja ohjaustyö.

Sosionomin toimi on kehitysvammapalveluissa uusi, joten sinulla on mahdollisuus olla mukana kehittämässä tehtävänkuvaa yksikössä.

Meillä on hyvät täydennyskoulutusmahdollisuudet ja pääset omalta osaltasi kehittämään työtä osana työyhteisöä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Työyhteisössämme korostuu ammatillisuus ja työyhteisötaidot. Asiakkaamme odottavat sinulta arvostavaa, kannustavaa ja rauhallista työotetta. Yksikössä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, joten sinulla on hyvä mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihisi. Perehdytämme sinut työtehtäviisi.

Edellytämme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuntemusta.

Eduksi luemme kokemuksen monipuolisesta hoito-, ohjaus- ja/tai kasvatustyöstä. Lisäksi eduksi katsomme kokemuksen kehitysvamma- ja/tai psykiatrisesta hoito- ja kuntoutustyöstä sekä perhetyöstä.

Arvostamme ongelmanratkaisutaitoa, joustavuutta, positiivista asennetta ja suunnitelmallisuutta. Lisäksi arvostamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä päätöksentekoon nopeasti muuttuvissa tilanteissa.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sosiaalihuollon ammattitutkinto, laillistettu sosionomin tutkinto.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö, jaksotyö. Toimen koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus on toisessa toimessa pikimmiten tai sopimuksen mukaan. Toisen toimen aloitus on 1.7.2022.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja sekä 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Lisätietoja tehtävästä antavat rekrytointisihteeri Susanna Vuonnala, puh. 044 485 9047 ja autismikuntoutusyksikön osastonhoitaja Merita Pentti, puh. 050 464 8478 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana.

Hakuaika päättyy 18.5.2022.

Toimia haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.

Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat rekrytointisihteeri Susanna Vuonnala, puh. 044 485 9047 ja autismikuntoutusyksikön osastonhoitaja Merita Pentti, puh. 050 464 8478 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@pshp.fi.

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.


Osoite: Pitkäniementie 11, 33380 Pitkäniemi
Tampereen yliopistollinen sairaala - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb