Sosionomi/Sosiaalityöntekijä, keikka- ja sijaistyöhakemus, Pohde

Ansök senast  31.12.2025 14:30

Sinä sosiaalialan ammattilainen tai alan opiskelija, joka etsit töitä ja haluat kehittää osaamistasi erilaisten työmahdollisuuksien kautta. Tervetuloa työskentelemään Pohteelle (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle).

Sijaistarpeemme vaihtelevat yhden vuoron keikkatyöstä eripituisiin sijaisuuksiin. Tärkeää on, että ilmoitat hakemuksessasi millaista työtä etsit. Lähetetty hakemuksesi tulee rekrytointiyksikköön käsiteltäväksi ja olemme sinuun yhteydessä mikäli hakemuksesi johtaa haastatteluun. Hakijoilta tarkistamme henkilöllisyyden lisäksi hakemuksessa mainitut alkuperäiset työ- ja tutkintotodistukset. Opiskelijoilta tarkistamme oikeaksi todistetun opintorekisteriotteen, jossa näkyy läsnäolo opinnoissa ja suoritetut opintopisteet. Jos sinulla on aikaisempaa alan työkokemusta, lisää hakemukseesi esimiestasoisen suosittelijan yhteystiedot. Soitamme aina suosittelijatiedot viimeisestä työpaikasta.

Kelpoisuutena sosionomin tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 3§ ja 8§ mukainen pätevyys. Sosionomin ammatissa voi toimia tilapäisesti -enintään vuoden- ajan kyseiseen ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen. Tutkinnon soveltuvuuden ja riittävien edellytysten olemassaolon arvioi työnantaja.

Kelpoisuutena sosiaalityöntekijän tehtävään on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 7§ mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.
Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti - enintään vuoden ajan - sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun. Avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön perus- ja aineopinnot mahdollistavat tilapäisen toimimisen sosiaalityöntekijän tehtävissä, jos henkilö on ennen avoimen yliopiston opintoja suorittanut sosionomin tutkinnon tai sosiaalialalle soveltuvan ylemmän yliopistollisen tutkinnon. Soveltuvalla ylemmällä yliopistollisella tutkinnolla tarkoitetaan pääasiassa tutkintoa, jonka pääaineena on yhteiskuntapolitiikka, sosiaalipolitiikka, sosiologia, sosiaalipsykologia. Jos henkilöllä on suorituksena vain avoimessa yliopistossa suoritetut sosiaalityön aineopinnot, edellytykset tilapäisenä toimimiseen eivät täyty. Koska avoimen yliopiston opintoihin ei sisälly harjoittelua, hakijalla tulee olla ennen tilapäisenä työskentelyä sosiaalialan työkokemusta, jonka riittävyyden työnantaja arvioi tehtäväkohtaisesti.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Täytä sähköinen hakemus ilmoituksen lopussa olevan Hae työpaikkaa - painikkeen kautta. Rekisteröityessäsi ensimmäistä kertaa, käyttäjätunnuksen ja salasanan voit valita itse. Säilytä tunnuksesi, sillä se on ainoastaan sinun tiedossasi. Lue ohjeet ja täytä hakemus huolellisesti, muista lopuksi lähettää hakemuksesi.


Läs mer

http://www.pohde.fi

Kontaktuppgifter

Lisätietoja: Pohteen rekrytointiyksikkö

sähköpostitse: rekrytointi@pohde.fi

Lämna in en vikarieansökan

Organisationer jobb

Arbetsgivare Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue vastaa alueen julkisista sosiaali-, terveys-ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueella työskentelevät 18 000 työntekijää tarjoavat asukkaille entistä yhtenäisempiä sosiaali-, terveys-ja pelastusalan palveluita. Alan ammattilaisille tarjoamme tiiviimmän yhteistyöverkoston ja uuden tavan kehittää palveluita. Budjettimme on noin 1,7 miljardia euroa. Läs om arbetsgivare