Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä julistetaan haettavaksi sosionomin vakituinen toimi. Toimen sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosalueella, perhesosiaalityön tulosyksikössä, perheneuvolassa.

Perheneuvolatyö sisältää mm. kasvatus- ja perheneuvontaa, lapsen/nuoren tutkimusta ja hoitoa, parisuhteen ongelmien selvittelyä ja perheasioiden sovittelua. Lisäksi perheneuvolassa toteutetaan lasten ja nuorten psykiatrista hoitoa. Perheneuvolassa työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää, psykologi, perheneuvoja, neljä sairaanhoitajaa, perhetyöntekijä, asiakassihteeri ja palveluesimies. Lasten- ja nuorten psykiatrin erikoislääkärin konsultaatiopalvelut ovat käytettävissä.

Perheneuvola sijaitsee samoissa tiloissa sosiaalipalvelukeskuksen kanssa mahdollistaen laajan moniammatillisen työn asiakkaiden parhaaksi. Neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaalityön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Perheneuvolan sosionomin tehtäviin kuuluu asiakkaan palvelutarpeen kartoitusta, järjestää ensisijaisia palveluja ja tukitoimia, tukea perheitä kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä tilanteissa, vanhempien henkilökohtaisissa ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa sekä vanhempien ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Työ edellyttää mm. hyviä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, paineensietokykyä sekä näkemystä lapsiperheiden palvelujen kehittämiseen.

Kelpoisuusehtona toimeen on sosionomi (AMK) pätevyys sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 3 §:n ja 8 §:n mukaisesti. Eduksi katsotaan terapeuttinen koulutus, perhearviointi- ja neuropsykiatrinen osaaminen sekä kokemus perheneuvolatyöstä.

Arvostamme aktiivista, innovatiivista ja asiakaslähtöistä työskentelyotetta sekä monipuolista työkokemusta lasten, nuorten ja perheiden parissa. Edellytämme tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, voimavarakeskeisyyttä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain (542/2002) mukainen rekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat (ensisijaisesti sähköpostitse) palveluesimies Maria-Liisa Mutanen, puh. 040 135 8096 ja perhesosiaalityön tulosyksikköjohtaja Saana Savela puh. 040 135 8148. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.

Suggested jobs