Skip to main content
test
Spec.planerare, klient- och patientsäkerh.centret - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en specialplanerare för visstid till Österbottens välfärdsområde, klient- och patientsäkerhetscentret för tiden 1.8.2022 - 31.12.2024.

Uppgiften är att koordinera utvecklingen av indikatorerna för uppföljning av klient- och patientsäkerheten, att planera verkställandet samt att testa uppföljnings-, mät- och utvärderingsmetoderna och rapportera om resultaten. I arbetet betonas samarbete med institut som lyder under Social- och hälsovårdsministeriet och med sakkunniga inom välfärdsområdena.

Den sökande förutsätts ha lämplig högre högskoleexamen, kännedom om social- och hälsovårdens servicesystem och bred erfarenhet av utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården. Arbetet kräver gedigen erfarenhet av mätnings- och utvärderingsuppdrag och projekthantering. För arbetet krävs ett självständigt arbetssätt, goda samarbetsfärdigheter och kommunikationsfärdigheter. Vetenskaplig verksamhet räknas som en merit.

Du kan arbeta inom Österbottens välfärdsområde eller vid klient- och patientsäkerhetscentrets kontor i Helsingfors. Distansarbete är möjligt enligt överenskommelse.

Klient- och patientsäkerhetscentret ansvarar för den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten. Österbottens välfärdsområde erbjuder goda möjligheter att utveckla din kompetens och dina kunskaper i det andra inhemska språket.


Behörighetskrav: Lämplig högre högskoleexamen.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktör Tuija Ikonen
tel. 040 579 5482
tuija.ikonen@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb