Skip to main content
test
Spec.planerare, klient- och patientsäkerh.centret - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en specialplanerare för visstid till klient- och patientsäkerhetscentret inom Österbottens välfärdsområde för tiden 1.8.2022-31.12.2026.

Uppgiften är att bereda handlingsprogrammet för den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin 2022-2026, planera, verkställa och rapportera om uppföljningen och utvärderingen av genomförandet samt övriga uppgifter vid genomförandet av strategin som stöd för dem som anordnar och producerar social- och hälsovårdstjänster och för andra berörda grupper. Personen arbetar i par med programchefen.

Den sökande förutsätts ha högre högskoleexamen, erfarenhet av arbete inom social- och hälsovården samt kännedom om social- och hälsovårdens servicesystem. För arbetet krävs erfarenhet av utredningsprojekt eller bedömningsuppdrag samt av klient- och patientsäkerhet och egenkontroll. Arbetet kräver utmärkta kunskaper i skriftlig kommunikation och kunskap om projektarbete samt initiativkraft, aktivitet och goda kommunikationsfärdigheter. Vetenskaplig verksamhet och kännedom om nationella nätverk räknas som en merit.

Du kan arbeta inom Österbottens välfärdsområde eller vid vårt kontor i Helsingfors. Distansarbete är möjligt enligt överenskommelse.

Klient- och patientsäkerhetscentret ansvarar för den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten. Österbottens välfärdsområde erbjuder goda möjligheter att utveckla din kompetens och dina kunskaper i det andra inhemska språket.


Behörighetskrav: Lämplig högre högskoleexamen.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktör Tuija Ikonen
tel. 040 579 5482
tuija.ikonen@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb