Specialassistent - Lohjan kaupunki

Specialassistent - Lohjan kaupunki

Vi söker specialassistent för visstidsanställning till Virkkala päiväkoti under tiden 19.8.2019-30.6.2020.

Arbetet går ut på att bistå barnet/barnen som behöver stöd och erbjuda stöd i vård- och fostringsuppgifter tillsammans med de andra medarbetarna.

Behörighetsvillkoret för befattningen som specialassistent inom småbarnspedagogiken är yrkesexamen för skolgångsbiträde eller
motsvarande utbildning för barnavårdssektorn.

Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen.

Lönen fastställs enligt AKTA, 1910,92€/mån. Vid tillsättningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd.
Innan den valda tillträder tjänsten eller innan prövotiden går ut ska hon eller han uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats

Läs mer

http://www.lojo.fi

Mer information ges av 8.-12.7.2019
daghemsföreståndare Joni Paananen tfn. 050-567 5898 eller joni.paananen@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 19.8.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-185-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, basservice för barn under skolåldern och deras familjer
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren