Specialiserande läkare, hudsjukdomar - Vasa sjukvårdsdistrikt

Specialiserande läkare, hudsjukdomar - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en specialiserande läkare i hudsjukdomar.

Vasa centralsjukhus hudpoliklinik är en välfungerande, modern och innovativ arbetsplats. Vi undersöker och behandlar alla hudsjukdomar, hudcancrar och allergier. Vi har två specialisttjänster och en tredje på kommande. Dessutom har vi en tjänst för en specialiserande läkare. Våra specialister är kliniska lärare, varför vi kan ge dig kvalitativ undervisning.

På kliniken arbetar sex sjukskötare, som vet mycket om huden. Vi har Finlands första dagsljus-PDT-rum, ett videodermatoskop och ett konfokalt mikroskop, så hos oss får du lära dig nyaste nytt inom dermatologi. Vi har bra sammanhållning och skrattet finns alltid nära till hands. Vi samarbetar för ett gott resultat. Välkommen med! Unga läkare värdesätter Vasa högt som specialiseringsort och gav vårt sjukhus 5/5 stjärnor i en ranking av utbildningsplatserna i Finland.

Behörighetskrav: legitimerad läkare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten förete godtagbart friskhetsintyg. Dessutom ska den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Överläkare Johanna Hagman
Tel. 06-213 1111 (växel)
johanna.hagman@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!