test
Specialiserande läkare (öppen ansökan) - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
specialiserande läkare för tidsbestämda tjänster vid Vasa centralsjukhus. Lediga platser finns även för läkarstuderande i slutskedet av sina studier. Fortlöpande ansökan.


Behörighetskrav: Legitimerad läkare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Specialområdenas överläkare
www.vasacentralsjukhus.fi
Start - För vårdgivare - För arbetssökande - Rekrytering - Läkarrekrytering
tel. 06-213 1111 (växel)
fornamn.efternamn@vshp.fi

Lär dig mer om oss

Vasa sjukvårdsdistrikt

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2 300 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!


Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Rekommenderade jobb