test
Specialister inom öron-, näs- och halssjukdomar - Ålands hälso- och sjukvård

Vid öron- näs- och halskliniken finns två överläkartjänster, två sjukskötare och två audionomer. Kliniken håller hög teknisk standard till stöd för den breda mottagningsverksamheten. Diagnostiken på sjukhuset stöds av bland annat av sjukhusets högkvalitativa CT och UL samt en MR-anläggning. Kirurgiska ingrepp utförs på sjukhusets fullutrustade operationsavdelning.

Behörighetskrav för tjänsten är legitimerad specialistläkare (FFS 559/1994; § 4) med specialistläkarrättigheter inom öron- näs- och hals sjukdomar, beviljad av Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i Finland. Om du har svensk legitimation brukar det gå smidigt att få finsk legitimation.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § Lag om smittsamma sjukdomar
(FFS 1227/2016).

ÅHS hjälper vid behov med bostad.

Vi kan erbjuda dig som har finska som modersmål kurs i sjukvårdssvenska.

Välkommen med din ansökan senast 1.12.2021 till:

Ålands hälso- och sjukvård/ÖNH-kliniken
Klinikchef Dan Gustafsson
Pb 1055
AX-22 111 Mariehamn

eller e-post dan.gustafsson@ahs.ax.

Läs mer

https://www.ahs.ax
https://www.ahs.ax/jobba

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare information om tjänsten ger klinikchef Dan Gustafsson, dan.gustafsson@ahs.ax,
ÅHS växel 358 (0)18 5355.
För mera information om ÅHS se www.ahs.ax. För information om Åland och om att flytta till Åland se www.aland.ax och www.alandliving.ax.

Lär dig mer om oss

Ålands hälso- och sjukvård

Kom och arbeta och bo på Åland. Åland är ett svenskspråkigt självstyrt landskap i Finland med egen lagstiftning inom bl.a. hälsovårdens område. Åland har drygt 30 000 invånare. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården och erbjuder allt från förebyggande vård till specialiserad sjukvård.


Adress: Doktorsvägen 1 PB 1055, 22111 Mariehamn

Rekommenderade jobb