Skip to main content
test
Specialistläkare, Muistitalo - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Vi söker en specialist i geriatri eller neurologi till det nya Muistitalo. Muistitalo är en multiprofessionell enhet där man genomför diagnostik, planering och koordinering av vården och uppföljningen av minnessjukdomar. Tjänsten riktar sig till äldre Åbobor och enheten är en del av ansvarsområdet geriatriska och rehabiliterande tjänster. I Muistitalo finns minnesskötare, minneskoordinatorer samt läkare från den specialiserade sjukvården och primärvården.

På polikliniken arbetar specialistläkaren tillsammans med minnesskötarna och till uppgifterna hör att diagnostisera och behandla minnessjukdomar. Specialistläkaren fungerar också som sakkunnig i Muistitalos multiprofessionella team. Genom multiprofessionellt arbete möjliggörs smidiga konsultationer mellan olika yrkesgrupper samt en heltäckande vård av klienterna och koordinering av vården.

Behörighetsvillkoret är specialläkares rätt till tjänsten inom tillämpligt medicinskt specialområde.

Dessutom förutsätts goda kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter vaccinationsskydd i enlighet med 48 § och 48a § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

http://turku.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Taru Falenius taru.falenius@turku.fi puh. 040 579 6749
Paula Viikari paula.viikari@turku.fi puh. 044 907 3245
Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads servicehelheten för välfärd, registratorskontoret, PB 355, 20101 ÅBO

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för välfärd, Hälsotjänster, Sjukhustjänster, Geriatriska tjänster, rehabiliterande tjänster och tjänster inom specialområden, Muistitalo

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Rekommenderade jobb