Specialklasslärare - Loviisan kaupunki

Specialklasslärare - Loviisan kaupunki

Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 15 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare.

Vår skola har ca 250 elever och 30 lärare. Vårt motto är, Framåt tillsammans. Vi står inför många förändringar, skolan byter namn till Lovisavikens skola fr.o.m. 01.08.2019 och under läsåret 2019-2020 flyttar vi in i vårt nybyggda skolhus i trä. Under planeringen och byggandet av den nya fastigheten har särskild uppmärksamhet lagts vid lösningar som bidrar till en frisk skola.

För läsåret 2019-2020 söker vi en specialklasslärare.

I vår verksamhet betonar vi alla elevers rätt att få utvecklas enligt sina egna förutsättningar och elevernas delaktighet. Vi har en lång tradition av internationellt samarbete och vänelevsverksamhet. Vi är även en Skola i rörelse och KiVa-skola. Vi erbjuder en stimulerande arbetsgemenskap med en stark samhörighet och ett diskuterande arbetssätt.

Vi värdesätter ett mångsidigt pedagogiskt kunnande, en utvecklingsvänlig inställning och en elevcentrerad inställning till arbetet.

Lön enligt UKTA.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet. Eventuella bilagor i pappersformat kan även inlämnas till Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd, PB 77, 07901 LOVISA.

Godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Ansökningshandlingar är offentliga. Handlingarna returneras inte. Prövotiden är 4 månader.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Tilläggsuppgifter ger rektor Petra Paakkanen tfn 044 0555 887/petra.paakkanen@edu.loviisa.fi fram till torsdag 20.06.2019.

Lovisanejdens högstadium
Adress: Lovisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Mer om arbetsgivaren