Specialklasslärare / Nummen koulu - Vasa stad

Specialklasslärare / Nummen koulu - Vasa stad

Finska grundläggande utbildning i Vasa stad söker två vikarie för specialklasslärare till Nummen koulu under tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Behörighetsvillkor är behörighet som specialklasslärare (vid brist på behöriga sökanden beaktas även icke behöriga sökanden).

Vi förutsätter erfarenhet av arbete som specialklasslärare eller lärare.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Rektor Kai Luoma tfn. 040-582 8300

Bildningssektor/ Nummen koulu
Adress: Vasa stad, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren