Speciallärare - Lappträsk kommun

I kommunen har vi en svenskspråkig skola, Kapellby skola, med förskola samt åk 1-6 och samt eftermiddagsverksamhet. Skolan har 78 elever och 5 lärare.

Vi söker dig som sätter eleven i fokus, tar till vara elevers olika lärstilar och anpassar din undervisning till dem. Du har ett positivt förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd. Du är en lagspelare, förtrogen med modern teknik och har ett intresse för förändring och pedagogiskt utvecklingsarbete. Nu lediganslår vi ett vikariat för vårdledigheten för tiden 1.8.2019-31.5.2020.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Vänligen lämna in din ansökan senast 27.5.2019 kl 12.00 via Kuntarekry.

Den som väljs till tjänsten ska innan mottagandet av denna förevisa ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd samt utdrag ur straffregistret enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) i straffregisterlagen.

Vikariatet besätts med en prövotid på fyra månader. Lön enligt AKTA.

Lappträsk är en rökfri kommun.

Läs mer

http://www.lapinjarvi.fi
http://kapellby.lapptrask.fi/

Tilläggsuppgifter ger t.f. rektorn Ann-Mari Koivula ann-mari.koivula@lapinjarvi.fi tel. 044 7208696 eller bildningsdirektör Pia Aaltonen pia.aaltonen@lapinjarvi.fi tel. 050 543 9522.

Lappträsk kommun, Kapellby skola
Adress: Lappträskvägen 45, 07800 Lapinjärvi

Lappträsk är en tvåspråkig och mänskoorienterad kommun i östra Nyland på ca 1 timmes bilfärd från Helsingfors.

Mer om arbetsgivaren