Speciallärare - Kimitoöns kommun

I tjänsten ingår specialundervisningsskyldighet i Kimitoöns gymnasium.

Kimitonejdens skola ligger i centrum av Kimito. Skolan har drygt 90 elever i årskurserna 7-9. Skolan värnar om en trygg och modern lärmiljö, där delaktighet, kreativt lärande och den individuella inlärningen uppmuntras. Skolan har ett nära samarbete med Kimitotoöns gymnasium. Många lärare undervisar i båda skolorna.
Till tjänsten hör undervisning av elever både individuellt och i smågrupp eller som kompanjonlärare i klasser. Till tjänsten hör också undervisning i gymnasiet. Specialläraren samarbetar med skolans personal, vårdnadshavare, elevvården och andra berörda parter.
Vi söker en flexibel speciallärare med god social kompetens och en modern syn på inlärning.
Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).
Examensbetygen som visar behörighet uppvisas i original i samband med en eventuell intervju. Vid anställning tillämpas en prövotid på sex månader. Den valda ska inom en månad uppvisa godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd samt straffregisterutdrag enligt lag (504/2002) för att valet ska vinna laga kraft.

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/barn_skola/skolor

Mer om arbetsgivaren

rektor Britt-Mari Norrbacka, tfn 044 042 5653 eller rektor Ben Johansson tfn 0440 425 656, e-postadress: fornamn.efternamn@kimitoon.fi

Bildningsenheten
Adress: Kimitoon, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 700 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Kimitoön är en rökfri arbetsplats.

Kimitoöns kommun - Rökfri arbetsplats