Speciallärare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Speciallärare inom småbarnspedagogik - Loviisan kaupunki

Småbarnspedagogiken i Lovisa stad söker en socialt utåtriktad person med hög motivation för arbetet som ambulerande speciallärare inom småbarnspedagogik från och med 1.11.2019 i tillsvidare arbetsavtalsförhållande. Som speciallärare samarbetar du med vårdnadshavare och sakkunniga inom olika områden samt handleder barn och personal i daghemmen.

Vi förutsätter av sökanden utbildning som ger behörighet att arbeta som speciallärare inom småbarnspedagogik enligt behörighetskraven i lagen för småbarnspedagogik (540/2018) och behärskandet av de båda inhemska språken. Tyngdpunkten kommer att vara på svenska. Vi värdesätter ett specialpedagogiskt kunnande samt ett resursstärkande och lösningsinriktat arbetsgrepp.

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från tillkännagivandet av beslutet om valet.

Den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2819 euro och vid tillsättande av uppgiften tillämpas en prövotid på fyra månader.

Lämna in din ansökan med bifogade studie- och arbetsintyg via kommunrekry.fi senast 8.10.2019 kl. 12.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ges av chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349 3132

Småbarnspedagogik
Adress: Lovisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!

I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.