Speciallärare inom småbarnspedagogik - Sipoon kunta

Småbarnspedagogiken i Sibbo kommun prioriterar en verksamhetskultur som uppmuntrar till lek och bekräftar lekens betydelse för barnets välbefinnande och lärande. Ett viktigt mål är också att stödja utvecklingen av barnens fysiska och språkliga färdigheter. Med hjälp av fysisk aktivitet och lek ger vi barnet positiva erfarenheter av delaktighet och naturnära upplevelser. Kommunens tvåspråkighet är en rikedom som stödjer utvecklingen av den språkliga kulturen och språkliga färdigheter.

Vi söker nu en svenskspråkig SPECIALLÄRARE INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK för en ordinarie uppgift från och med 1.1.2020.

Specialläraren inom småbarnspedagogik arbetar flexibelt i barngrupper i ett eller flera ställen. Arbetsperioderna är av varierande längd men de överenskoms på förhand. Arbetsbeskrivningen och placeringen varierar verksamhetsperiodsvis enligt behovet från fältet. Specialläraren inom småbarnspedagogik observerar, bedömer och planerar verksamheten i samarbete med gruppens egen personal. Specialläraren beskriver verksamhetssätt som passar in i den pedagogiska praxisen och utvecklar lärmiljöer tillsammans med personalen. Att delta i utarbetandet av barnens planer och i möten hör till arbetet. Specialläraren inom småbarnspedagogik har mångprofessionellt samarbete med bland annat andra speciallärare och rehabiliterande instanser.

Vi värdesätter förmåga och vilja att utveckla arbetet. Sektorsövergripande samarbete med olika aktörer betonas i uppgiften. Valbeslutet påverkas av utöver behörighet och arbetserfarenhet även av kandidaternas lämplighet för arbetet. Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska är också påverkande faktorer. Kännedom av positiv pedagogik och lekpedagogik räknas som merit.

Behörighetskravet för uppgiften som speciallärare inom småbarnspedagogik är behörighet som lärare inom småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018 30 §), utöver vilken har slutförts studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom specialundervisning; eller pedagogie magisterutbildning med specialpedagogik som huvudämne (utbildning till speciallärare inom småbarnspedagogik), dock så att ikraftträdande av 74 § och 75 § samt övergångsbestämmelser tas i beaktande.

Lönen bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA). Prövotiden är sex månader. Den som väljs ska före mottagandet av befattningen visa upp ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan prövotiden tar slut.

Vänligen lämna in din ansökning senast 17.12.2019 kl. 15.00 via nedanstående länk eller på adressen www.sipoo.fi/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://www.sipoo.fi/se/utbildning_och_smabarnspedagogik/stod_for_tillvaxt_och_valbefinnande/specialsmabarnspedagogik

Mer om arbetsgivaren

Mer information om uppgiften ger chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, tfn 050 362 5279 eller mervi.keski-oja(a)sibbo.fi.

Bildningsavdelningen, Tjänster för småbarnspedagogik
Adress: Iso Kylätie 18, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!