Skip to main content

Hej speciallärare inom småbarnspedagogik, välkommen med i vårt glada gäng!

Åbo stads svenska småbarnspedagogik lediganslår nu en (1) ordinarie befattning som enhetsvis, grupplös speciallärare. Din placeringsort kommer att vara Braheskolans daghem och förskola. Arbetet inleds 1.8.2024.

Braheskolans daghem och förskola är en mycket musikalisk enhet med naturen strax bakom hörnet. Enheten är uppdelad på två olika platser. På Djupdikesvägen i mysiga Lillheikkilä finns två barngrupper i åldern 1-5 och två förskolegrupper. I samma byggnad finns även Braheskolan, årskurserna 1-2. I Hirvensalo finns sedan en liten filial, Sagoön med två grupper med barn i åldern 1-5 år.

Som speciallärare inom småbarnspedagogiken är det viktigt med en positiv inställning och att kunna beakta styrkor samt behov som berör inlärning, utveckling och välfärd. Genom att uppmuntra barnet och personalen bidrar du till upplevelser av att lyckas.

Tillsammans med den övriga personalen ser du till att varje barn får stöd genom olika flexibla arrangemang i sin egen barngrupp i enlighet med inkluderande principer. Specialläraren deltar i planeringen, bedömningen och utvecklingen av barnets stödbehov, stödåtgärder och genomförandet av dessa. Gällande barngrupperna prioriterar du grupper med behov av intensifierat och särskilt stöd (observationer, barnspecifik undervisning, gruppundervisning, samtidig undervisning, gemensamma lärare).

Du utnyttjar din expertis i konsulteringen av vårdnadshavare och personal och stöder det pedagogiska ledarskapet i daghemmet. Du samarbetar med flera olika instanser och har viljan och förmågan att tillsammans arbeta för att uppnå det gemensamma målet.

Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande under ansökningens gång.

Ta gärna kontakt, så berättar vi mera!

Behörighetskravet bestäms i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018) § 30.
Vi beaktar även studerande inom branschen.

Den som anställs skall även visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Åbo stad erbjuder bl.a. följande anställningsförmåner:
- mångsidig personalutbildning
- Fölis arbetsresekort för förmånligare bussresor
- Tyky-armband för användning av stadens motions- och kulturtjänster
- cykelförmån

För att främja jämlikhet använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska ange uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön som svar på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen. Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på den sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet.

Läs mer

https://peda.net/turku/barnen/bd

Kontaktinformation

Fr.o.m. 15.7.2024 kan frågor riktas till:
Annette Hagelberg, enhetschef för Sirkkala daghem och förskola
Tfn.: 050 396 7153
E-post: annette.hagelberg@edu.turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Plats
Djupdikesvägen 27
20810 Turku

Mer om arbetsgivaren
Sök nu!
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.