Skip to main content
test
Speciallärare inom småbarnspedagogik - Esbo stad

Svenska bildningstjänster letar efter en vikarie för en av våra konsultativa speciallärare inom småbarnspedagogik för tiden 1.8.2022-31.1.2023.

Som konsultativ speciallärare arbetar du i olika enheter med att stödja enhetens personal i planeringen, förverkligandet, utvärderingen och dokumentationen av stöd för barnen. I dina uppgifter ingår också bl.a. nätverksarbete med vårdnadshavare och olika sakkunniga, handledning av assistenter och specialundervisning. Kom med och vidareutveckla våra stödformer för barnen i enlighet med den förändrade lagstiftningen!

Arbetsplats och adress: Olika enheter inom Esbo
Arbetstid: 38 h 15 min
Jobbet är för viss tid

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen för småbarnspedagogik (540/2018). Även lärare inom småbarnspedagogik med erfarenhet av barn med stödbehov samt speciallärarstuderanden tas i beaktande.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi förutsätter:
tidigare erfarenhet i arbete som lärare inom småbarnspedagogik
kunskap om stöd för barnet inom småbarnspedagogik
goda samarbetsfärdigheter
flexibilitet
utmärkta kunskaper i svenska
goda kunskaper i finska

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/smabarnspedagogik

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson 0503632937

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Karaporten 1, 02610 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb