Speciallärare inom småbarnspedagogik - Åbo stad, Bildningssektorn

Speciallärare inom småbarnspedagogik. Arbetet inleds 2.8.-31.12.2021 med möjlighet till förlängning.

Vi ser framemot att förstärka vår verksamhet med en positiv, utvecklingsinriktad person som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten och specialpedagogiken.

Vi utvecklar vår verksamhet och nuvarande specialläraren piloterar resursspeciallärarens verksamhet och därav vill vi nu rekrytera speciallärare inom småbarnspedagogik till den integrerade gruppen på Sirkkala daghem. Vi tror starkt på samarbete och att dela med sig om de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår organisation. Vi vill förnya våra arbetssätt och ser framemot att ta del av dina tankar och idéer. Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling.

Svenska området har redan i flera år arbetet aktivt med internationellt samarbete med kollegor runt om i Europa och erbjudit möjlighet för både ledarna och pedagogerna att ta del av olika utbildningssystem och arbetssätt via projektarbete och arbetsskuggningar utomlands.

Som speciallärare ansvarar du för den specialpedagogiska verksamheten i gruppen. Som medlem i lärarteamet utvecklar du enhetens verksamhet tillsammans med dina kollegor. Du har även stöd av dina svenskspråkiga kollegor på området. Vi ser att du behöver ha ett brett specialpedagogiskt kunnande och erfarenheter av arbetet inom småbarnspedagogiken. Dessutom är egenskaper som förmågan att organisera, samarbeta och en positiv syn på barnet högt uppskattade hos oss.

Ta kontakt så berättar vi mera om verksamheten och har du frågor så svarar vi gärna!

Behörighetsvillkor enligt Lag om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordning 608/2005.
Även sökande som studerar beaktas för en visstidsanställning.

Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).
Arbetsavtalet har en prövotid.

Läs mer

http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/varhaiskasvatus

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Enhetschef Annette Hagelberg annette.hagelberg(a)turku.fi, 050 396 7153
Servicechef Hanna Karlsson hanna.karlsson(a)turku.fi, 040 180 2443
Hakemuksen jättäminen: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lära dig mer om oss

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Varhaiskasvatus, Sirkkala daghem och förskola

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Tähtitorninkatu 4, 20700 Turku

Suggested jobs