Skip to main content
test
Speciallärare inom småbarnspedagogik - Åbo stad, Bildningssektorn

Speciallärare (resurs) inom småbarnspedagogik, ordinarieanställning

Vi ser framemot att förstärka vår verksamhet med en positiv, utvecklingsinriktad person som har kunskap och erfarenhet av den småbarnspedagogiska verksamheten och specialpedagogiken.

Vi söker en resursspeciallärare som stöder enhetens integrerade specialgrupp men också de sex övriga grupperna på enheten (50%-50%). Vi tror starkt på samarbete och att dela med sig om de kunskaper och erfarenheter som finns inom vår organisation. Vi vill förnya våra arbetssätt och ser framemot att ta del av dina tankar och idéer. Vi erbjuder dig rikligt med möjligheter till fortbildning och professionell utveckling. Anställda inom Åbo stad har också tillgång till stadens hälsofrämjande verksamhet (motion och kultur) och det erbjuds även olika förmåner till diverse samarbetspartners.

Svenska området har redan i flera år arbetet aktivt med internationellt samarbete med kollegor runt om i Europa och erbjudit möjlighet för både ledarna och pedagogerna att ta del av olika utbildningssystem och arbetssätt via projektarbete och arbetsskuggningar utomlands.

Som speciallärare ansvarar du för den specialpedagogiska verksamheten i gruppen. Som medlem i lärarteamet utvecklar du enhetens verksamhet tillsammans med dina kollegor. Du har även stöd av dina svenskspråkiga kollegor på området. Vi ser att du behöver ha ett brett specialpedagogiskt kunnande och erfarenheter av arbetet inom småbarnspedagogiken. Dessutom är egenskaper som förmågan att organisera, samarbeta och en positiv syn på barnet högt uppskattade hos oss.

Ta kontakt så berättar vi mera om verksamheten och har du frågor så svarar vi gärna!

Arbetsavtalet har en prövotid. Arbetet inleds 1.8.2022
Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande under ansökningstidens gång.

Vi vill ännu påminna att Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Behörighetsvillkor enligt Lag om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården 272/2005 och förordning 608/2005.
Den som anställs ska visa straffregisterutdrag enligt Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt uppvisa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd från företagshälsovården.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv
https://blog.edu.turku.fi/cygnaeusenh/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Servicechef Hanna Karlsson, hanna.karlsson(a)turku.fi, +358 401802443
Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för fostran och undervisning, Svenskspråkig fostran och undervisning, Svenskspråkig småbarnspedagogik, Cygnaeus daghem och förskola

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Gregorius IX:n tie 12, 20540 Turku

Rekommenderade jobb