Speciallärare inom småbarnspedagogik - Vasa stad

Speciallärare inom småbarnspedagogik - Vasa stad

Vasa stad söker fyra speciallärare inom småbarnspedagogik.

Vi söker ordinarie speciallärare inom småbarnspedagogiken som medarbetare i vårt team. Tre av befattningarna hör till den finskspråkiga småbarnspedagogiken och en befattning till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken.

Varje speciallärare inom småbarnspedagogiken har ett eget definierat ansvarsområde. Specialläraren inom småbarnspedagogik räknas inte med i relationstalet mellan barn och personal.

Specialläraren inom småbarnspedagogik svarar inom sitt ansvarsområde för planeringen, förverkligandet, utvärderingen och utvecklingen av specialpedagogiken som ges till barn med behov av stöd. Specialläraren inom småbarnspedagogik arbetar i flera småbarnspedagogiska enheter. I uppgiften betonas en inklusiv småbarnspedagogik i vanliga barngrupper (modellinlärning, kompanjonundervisning, specialundervisning på deltid och smågrupper tillsammans med personalen).

I ärenden som hänför sig till barnets behov av stöd för utveckling, uppväxt och lärande fungerar specialläraren inom småbarnspedagogik som specialsakkunnig inom sitt ansvarsområde samt som stöd för både teamet som fostrar barnet och daghemsföreståndaren. Specialläraren inom småbarnspedagogik gör ett multiprofessionellt samarbete i ärenden som hänför sig till barn som har behov av stöd.

Behörighetsvillkoren enligt 30 § i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) är behörighet för uppgiften som lärare i småbarnspedagogik och utöver examen genomförda studier som ger yrkesfärdigheter för uppgiften som speciallärare, eller pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne (utbildning till speciallärare inom småbarnspedagogik), eller behörighet som specialbarnträdgårdslärare enligt övergångsbestämmelserna i 75 §.

Vi förutsätter goda färdigheter i nätverkssamarbete och interaktion samt en vilja att utvecklas yrkesmässigt och delta i utvecklingen av inklusiv småbarnspedagogik.

Vi värdesätter kännedom om småbarnspedagogik och erfarenhet av arbetet som speciallärare inom småbarnspedagogik.

Intervjuerna hålls vecka 24.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Servicechef Tuija Åberg tfn 040 186 5993

Bildningssektorn/Specialsmåbarnspedagogik
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren