Speciallärare - Vasa stad

Speciallärare - Vasa stad

Vasa stads finskspråkiga grundläggande utbildning söker en speciallärare till Länsimetsän koulu för tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Behörighetsvillkoren för vikariatet som speciallärare har fastställts i förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Utöver vanlig finskspråkig allmän undervisning ordnas språkbadsundervisning på svenska vid Länsimetsän koulu. Språkbadsundervisning ges nästa läsår till elever i åk 1-5, därtill har skolan 14 klasser för allmän undervisning.

Vi söker en speciallärare som kan undervisa på både finska och svenska till vårt specialpedagogiska team. Antalet undervisningstimmar är 24 och arbetsuppgiften fördelas jämt mellan språkgrupperna.

Vi värdesätter erfarenhet av arbete som speciallärare, flexibla samarbetskunskaper och initiativförmåga.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Rektor Matti Autio tfn. 040 747 3096

Bildningssektor / Länsimetsän koulu
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.

Mer om arbetsgivaren