Specialplanerare - Sipoon kunta

Bildningsavdelningen i Sibbo kommun erbjuder i samarbete med kommunens andra verksamhetsområden mångsidiga och högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik, utbildning, kultur och fritid. Dessa tjänster är lättillgängliga för de olika målgrupperna och de tillhandahålls på båda inhemska språken. Enligt vår verksamhetsidé strävar vi efter att skapa förutsättningar för barn, unga och vuxna att leva ett gott liv.

Utbildningstjänsterna vid Bildningsavdelningen söker nu för en ordinarie befattning en utvecklingsinriktad SPECIALPLANERARE fr.o.m 28.10.2019 eller enligt överenskommelse.

I egenskap av specialplanerare fungerar du som en del av bildningens resultatenhet. Till dina ansvarsområden hör uppgifter inom elevadministrationen och den allmänna förvaltningen samt mångsidiga koordinerings- och beredningsuppgifter.

Som specialplanerare omfattar dina uppgifter bl.a.
- beredning av beslut och dokument
- beredningsuppgifter för förtroendeorganen
- elevstatistik
- avtalsfakturering och i anslutning till den samarbete med revisorerna i de beräkningar som krävs för budgeten och bokslutet
- uppdatering av avdelningens och utbildningstjänsternas webbplatser
- utredningar
- rapporter
- olika slags projekt
- läroplansarbete
- översättningsarbeten

Samarbetet med de pedagogiska teamen samt administrativa och pedagogiska utvecklingsprojekt gör ditt arbete omväxlande och skapar ett mångprofessionellt nätverk.

Då servicenätet i vår växande kommun förändras vill vi förnya utbildningstjänsterna så att de motsvarar de nuvarande behoven. Vi erbjuder dig en utsiktsplats och ett mångsidigt arbete, där du på ett genuint sätt kan påverka uppgiftsinnehållet och verksamheten vid vår avdelning. Arbetsplatsen är belägen i Nickby, alldeles intill Helsingfors vid välfungerande trafikförbindelser.

Behörighetskraven för befattningen är lämplig högre högskoleexamen samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. För att kunna sköta jobbet på ett framgångsrikt sätt krävs omfattande behärskning och erfarenhet av informationsinnehållen och erfarenhet av kommunförvaltning och/eller expertuppgifter inom den grundläggande utbildningen. Vi värdesätter ett självständigt, effektivt, noggrant och aktivt arbetsgrepp, god växelverkan och förmåga att arbeta i team, samt förmåga att utveckla ditt kunnande. Vi värdesätter också goda ikt-kunskaper samt en utvecklingsinriktad, positiv attityd.

Lönen bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) och prövotiden är sex månader. Den person som väljs bör visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut.

Vänligen lämna in ansökningarna senast 23.10.2019 kl. 16.00 via länken nedan eller på vår webbplats www.sibbo.fi/rekry. Det lönar sig att lämna in arbetsansökan så fort som möjligt, vi behandlar inkommande ansökningar redan under rekryteringstiden. Uppgiften besätts genast då en lämplig person har hittats. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi
https://sites.google.com/view/unelmienoppimaisemasipoossa/ajankohtaista-aktuellt

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare uppgifter om uppgiften ger tf utvecklingschef för bildningsväsendet Riikka Strandström, riikka.strandstrom(at)sibbo.fi, tfn 040 683 6890 eller tf bildningsdirektör Hannu Ollikainen, hannu.ollikainen(at)sibbo.fi

Bildningsavdelningen, Förvaltningstjänster
Adress: Stora Byvägen 18, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!