Specialungdomsarbetare - Raseborg stad

Specialungdomsarbetare - Raseborg stad

Målsättningen med specialungdomsarbetet är att stödja unga i åldern 12-18 år med att förebygga marginalisering och utslagning samt hjälpa de redan marginaliserade. Specialungdomsledaren samarbetar med bland annat skolor, ungdomsverkstäder, polisen, socialbyrån, familjecentret, barnskyddet och missbrukarvården.

Vi värdesätter goda interaktionsfärdigheter, förmåga och kunnande att arbeta självständigt, en positiv attityd samt tidigare erfarenhet på branschen.

Behörighetskraven för uppgiften är en lämplig yrkeshögskoleexamen, t.ex. samhällspedagog eller socionom, samt utmärkta kunskaper i det ena och goda kunskaper i det andra inhemska språket.

Vid anställning tillämpas en prövotid på sex (6) månader.

Mer om arbetsgivaren

Bildningsdirektör Tina Nordman tel 019 - 289 2140
tina.nordman@raseborg.fi

Bildningssektorn
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.