Skip to main content
test
Specialungdomsledare - Vasa stad

Vasa stads ungdomsservice söker en specialungdomsledare för tiden 16.5.2022-30.4.2023.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 7.-22.4.2022 beaktas vid valet.

Vasa stad har haft uppsökande ungdomsarbete sedan år 2011 med hjälp av statsunderstöd.

Det uppsökande ungdomsarbetets uppgift är att nå unga som är i behov av stöd och att hjälpa dem att anlita sådana tjänster och övrigt stöd som främjar deras tillväxt och självständighetsprocess och som bidrar till deras möjligheter till utbildning och till inträde på arbetsmarknaden.

Den som väljs till uppgiften förutsätts ha för branschen lämplig examen från yrkeshögskola. Erfarenhet av arbete bland ungdomar räknas som merit.

I uppgiften krävs nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken. Ett separat språkintyg förutsätts om ett sådant inte ingår i examensbetyget.

Den som väljs för uppgiften kommer att vara en del av Ankarteamet.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Uppsökande ungdomsarbetare Ulrika Luhtala, tfn 040-651 2701
Chefen för Vasa stads ungdomsservice Tuula Ahonpää tfn 040-520 7112

Lär dig mer om oss

Bildningssektorn / Ungdomsservice

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb