Städare - Malax kommun

Städare - Malax kommun

Malax kommun söker en städare till Westerhemmet serviceboende.
Behörighetskrav är anstaltsvårdarexamen eller annan lämplig utbildning.
Språkkunskapskrav är nöjaktig förmåga att förstå svenska eller finska.
Hygienpass krävs. Prövotid fyra månader.

Läs mer

http://www.malax.fi

Vik. chef för äldreomsorgen Therese Sten-Nordström 050 381 2242

Malax kommun, Social arbete och omsorg, Äldreomsorg
Adress: Malmgatan 5, 66100 Maalahti

Malax är en tvåspråkig kommun med svenska som förvaltningsspråk. Malax kommun sysselsätter ca 550 personer. Kommunen är en inspirerande miljö och god arbetsgemenskap för yrkesskickliga personer. Malax kommun är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren