Stadsarkitekt, ansökningstiden har förlängts - Raseborg stad

Stadsarkitekten fungerar som avdelningschef för planläggnings- och miljöavdelningen inom tekniska sektorn. Till avdelningen tillhör planläggnings-, miljövårds- samt byggnadstillsynsenheten.

Som stadsarkitekt leder du planläggningsverksamheten, dvs ansvarar för planläggningsuppgifterna inom tekniska sektorns stadsplaneringsavdelning. Stadsarkitekten fungerar som föredragande i planläggningsnämnden samt föredrar administrativa ärenden i miljö- och byggnadsnämnden.

Stadsarkitekten hör till tekniska sektorns ledningsgrupp och har en viktig roll i den strategiska och långsiktiga utvecklingen i staden.

Behörighetskrav för tjänsten är arkitekt- eller landskapsarkitektexamen från teknisk högskola eller universitet (högre högskoleexamen). Den sökande skall ha utmärkta kunskaper i det ena respektive goda kunskaper i det andra inhemska språket. I uppgiften som stadsarkitekt krävs erfarenhet av arbetsuppgifter inom markplanering, detalj- och generalplanläggning.

Datakunskaper i Cad-system samt erfarenhet av kommunal förvaltning prioriteras.
Vid tillsättande av tjänsten värdesätts kunnande och erfarenhet av kommunala byggnadstillsyns- samt miljövårdsuppgifter.

Stadsarkitekten bör ha förmåga att se möjligheter i förändringar och utveckling inom sitt ansvarsområde, fungera som en uppmuntrande och inspirerande förman och samarbeta med medarbetare och kunder.

Den som väljs till tjänsten bör före mottagandet av tjänsten förete ett godtagbart intyg om sitt hälsotillstånd. Vid besättandet av tjänsten iakttas en prövotid om fyra månader.

I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsbolaget Mercuri Urval. Konsult Marcus Jensén, marcus.jensen@mercuriurval.com.

Mer om arbetsgivaren

tekniska direktören Jan Gröndahl, tfn 019-289 2550, jan.grondahl@raseborg.fi.

Tekniska sektorn
Adress: Raseborgsvägen 37, 10650 Tammisaari

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raaseporin kaupunki sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien asumismahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien päässä. Kaupunki muodostettiin Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista ja Pohjan kunnasta vuonna 2009. Kaupungissa on noin 28 000 asukasta, joista 65 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia ja 31,5 prosenttia suomea. Kaupungille antavat leimansa luonnonkaunis saaristo, Billnäsin ja Fiskarsin ruukit sekä Mustion linna. Täällä on turvallista elää ja asua. Kaupunki on alueen suurin työnantaja, työntekijöitä on noin 1 900. Kaupunki on savuton työpaikka.

Raseborg stad - Rökfri arbetsplats Raseborg stad - UNICEF en barnvänlig kommun