Stadsdirektör - Jakobstad

Att vara stadsdirektör handlar om att skapa livskvalitet - för alla som bor, lever och arbetar här. Vi söker en målinriktad visionär, som vill leda och utveckla vår stad.
Till din hjälp har du ett team av erfarna och engagerade medarbetare.

Behörighetskraven är lämplig högre högskoleexamen, goda kunskaper i kommunal förvaltning samt goda kunskaper om beredningsprocesser och kommunal ekonomi. Av sökanden krävs fullständiga kunskaper i svenska och finska, samt andra språkkunskaper som tjänsten förutsätter. Du ska verka i en politiskt styrd och decentraliserad organisation.

Vid tillsättandet av tjänsten kan man komma överens om en prövotid på högst sex (6) månader. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Tjänsten tillsätts för viss tid i enlighet med stadsfullmäktiges beslut, och ett direktörsavtal ingås med stadsdirektören.

Mer om arbetsgivaren

Stadsstyrelsens ordförande Owe Sjölund, tel. 0400 666 202
Stadsfullmäktiges ordförande Peter Boström, tel. 044 550 9902

Jakobstad, Förvaltning, Stadskansliet
Adress: Strengbergsgatan 1, Jakobstad, 68600 Pietarsaari

Koncernförvaltningen