Skip to main content
Stadsdirektör - Esbo stad

I det växande Esbo bor nästan 320 000 invånare och staden har 11 000 anställda.

Esbo är en invånar- och kundorienterad gemenskap, som är van att i samarbete med invånare, företag, läroanstalter och universitet lösa de problem som tillväxten medför. Enligt stadens strategi, Berättelsen om Esbo, ska staden växa ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt hållbart. Esbo vill vara en föregångare inom utvecklingen av städer. Esbo ska vara klimatneutralt år 2030.

Till Esbos starka sidor hör att befolkningen i genomsnitt är välmående och högt utbildad. Många internationella företag och uppstartföretag har hittat en hemort i Esbo. Esbo präglas av en livlig internationell företags- och innovationsverksamhet. Esbo har målmedvetet utvecklat sig som en nätverksstad med fem stadscentrum och två lokalcentrum. Stadens tjänster skapar välfärd och möjligheter till fortlöpande utveckling för invånarna. Esbo stärker sin ställning som Nordeuropas internationellt sett mest intressanta och attraktiva innovationskluster för kompetens, vetenskap, konst och ekonomi.

Till stadsdirektörens ansvarsområden hör att leda Esbos stadskoncern och att hantera ekonomin. Stadsdirektören ser till att de mål som fullmäktige har ställt upp för Esbo stads strategi blir uppfyllda. I stadsdirektörens arbetsbeskrivning ingår att utveckla metropolområdets konkurrenskraft genom att bilda nätverk med välfärdsområdet, näringslivet, universiteten, högskolorna och läroanstalterna samt regionala, nationella och internationella aktörer.

Stadsdirektören leder också hela stadsorganisationen samt koncernförvaltningen, som styr, övervakar och utvecklar hela stadskoncernen samt ansvarar för stadens stödtjänster. Koncernförvaltningen styr beredningen, verkställandet och utvecklingen av Berättelsen om Esbo på stadsnivå samt främjar god förvaltning, beslutsfattande, enhetliga verksamhetssätt, stadens livskraft och hållbar utveckling samt invånarnas och kundernas hälsa och välfärd.

Enligt 9 § 1 mom. i personalstadgan utser fullmäktige stadsdirektören till en visstidstjänst på sju år och beslutar om fortsättningsperioder på högst fyra år.

Behörighetskraven för tjänsten är högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledarskap. Språkkunskapskravet är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Förtrogenhet med offentlig förvaltning är meriterande. I synnerhet engelska behövs för skötseln av internationella kontakter. Goda kunskaper i svenska räknas också som merit.

För att kunna sköta uppdraget med framgång behöver stadsdirektören ett strategiskt perspektiv, erfarenhet av ledarskap på koncernnivå och kompetens i att hantera ekonomi. Kompetens inom nätverks- och förändringsledning, förmåga att hantera partnerskap, erfarenhet av ledarskap inom näringslivet samt inom hållbar tillväxt och utveckling inom alla delområden av hållbarhet är till fördel i den utmanande och omfattande omvärlden.

Läs om meningsfullt arbete:
https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Ansökningarna ska lämnas in via www.espoonrekry.fi eller till Esbo stads registratur före ansökningstidens utgång 23.8.2024 kl. 15:45.

Uppgifter om anställningen:
Avtalsområdet AKTA

Läs mer

https://www.esbo.fi

Kontaktinformation

Upplysningar om tjänsten ges av Stadsstyrelsens representanter:
Stadsstyrelsens första vice ordförande Henna Partanen, tfn 040 761 9024, henna.partanen@vihreat.fi, och Henrik Vuornos, tfn 044 253 4444, henrik.vuornos@gmail.com
samt stadsdirektör Jukka Mäkelä, tis 20.8. kl. 11-15 och tors 22.8. kl. 9-11. Kontakt via stadens växel, tfn 09 81621.
Allmänna frågor som gäller rekryteringsprocessen kan också skickas till adressen keha.rekrytointi@espoo.fi.

Lär dig mer om oss

https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Plats
Esbo

 • Esbo stad - Rökfri arbetsplats
 • Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare
 • Mer om arbetsgivaren
  Sök nu!
  Rekommenderade jobb
  Snabblänkar
  Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
  Populäraste kommunerna Lahtis Esbo Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
  Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
  Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
  Vyinformation
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  ​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

  Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

  Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

  Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

  Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.