test

STADEN JAKOBSTADS TEKNISKA TJÄNSTER REKRYTERAR EN STADSGEODET

Stadsgeodeten på centralen för tekniska tjänster har ett brett och intressant arbetsområde, hen leder och utvecklar avdelningen Mätning och förvaltning av markegendom och fungerar som avdelningschef och förman.

Stadsgeodetens huvudsakliga uppgifter är att ansvara för ärenden i anslutning till fastighetsbildning och fastighetsregisterföring, beredning och verkställande av stadens markanskaffningar och -överlåtelser. Till stadsgeodetens ansvarsområde hör även skötseln av stadens markegendom och skogar samt kartläggningsuppgifter. Stadsgeodeten representerar även staden vid lantmäteri- och inlösningsförrättningar.
Som stadsgeodet är du förman för ca 10 personer, medlem i tekniska sektorns ledningsgrupp och föredragande i tekniska nämnden.

Vi söker en ledare som har erfarenhet från området, som ser möjligheter i förändringar, utmaningar och utveckling. Som ledare är du strukturerad, har förmåga att samarbeta och förhandla och du ser inget problem med att ha många bollar i luften samtidigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Behörighetskrav för tjänsten är diplomingenjör med lämplig högre högskoleexamen, eller ingenjör eller tekniker med för uppgiften lämplig examen inom lantmäteri som avlagts vid en yrkeshögskola eller teknisk läroanstalt. Tjänsten förutsätter tidigare erfarenhet av mätnings- och kartuppgifter samt erfarenhet av ledarskap.

För tjänsten krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.
Behörighet som fastighetsregisterförare och som övervakare av planläggningsmätningar räknas som merit.

Tjänsten är tillsvidareanställning och är i heltid, och inleds med en prövotid på 6 månader. Ett godtagbart läkarintyg ska uppvisas innan tillträde.
Lön och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet TS.

Ansökningstiden förlängdes till 31.1. 2022. Alla ansökningar som kommit in hittills beaktas också senare.

Läs mer

https://www.jakobstad.fi
https://www.jakobstad.fi/boende-och-miljo/tekniska-tjanster/matningsavdelningen

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

tf. stadsutvecklingsdirektör Harri Kotimäki, harri.kotimaki@jakobstad.fi, tel. 044-785 1750
eller stadsgeodet Anders Blomqvist, anders.blomqvist@jakobstad.fi, tel. 044-785 1233

Lär dig mer om oss

Jakobstad, Centralen för tekniska tjänster

Staden Jakobstad är en tvåspråkig livskraftig stad med stark entreprenörsanda och god sysselsättning. Närheten till havet och naturen präglar miljön och invånarna. Läget vid kusten gör att staden har en lång historia av båtbyggande, sjöfart och internationell handel. Även idag har Jakobstadsregionen många exporterande, tillverkande företag, och exporten per capita ligger bland de absolut högsta i hela landet. Utbudet av studieplatser är brett, vilket lockar ungdomar från andra delar av landet till Jakobstad. Korta avstånd mellan allmänna platser, arbetsplatser, boende, handel och service gör det smidigt för invånarna att röra sig i staden. Kulturoch nöjeslivet är mångsidigt och erbjuder invånarna möjlighet att ta del av musik, teater, konst, fotboll med ligaambitioner, annan toppidrott och många spännande evenemang.

Staden Jakobstad har som målsättning att vara en modern och attraktiv arbetsgivare, som har en kunnig, välmående och motiverad personal. Vi vill skapa en arbetsmiljö där alla medarbetare har samma förutsättningar att utvecklas och prestera, där diversitet och oliktänkande ses som något positivt och överensstämmer med den mångfald som återfinns hos stadsinvånarna. Vi vill skapa en arbetsmiljö där medarbetare välkomnar nya med en positiv attityd.


Adress: Strengbergsgatan 1, PB 41, 68601 Pietarsaari

Rekommenderade jobb