Skip to main content

Staden Jakobstad söker en stadsingenjör för en tillsvidare anställning.

Vi söker en STADSINGENJÖR för kommunaltekniska avdelningen vid centralen för tekniska tjänster

Som stadsingenjör ansvarar du för att leda enhetens verksamhet för att upprätthålla en hållbar stadsmiljö. Arbetsbeskrivningen består huvudsakligen av uppgifter relaterade til stadsinfrastruktur och markanvändning. Stadsingenjören ansvarar för ledning och utveckling av kommunalteknikens ansvarsområde, deltar i ledningsgruppsarbete vid centralen för tekniska tjänster och presenterar ansvarsområdets ärenden i tekniska nämnden. Som stadsingenjör fungerar du som chef för elva personer.

Kommunaltekniska avdelningen ansvarar för förvaltning, planeringen, underhåll och byggande av gator, dagvatten och andra allmänna områden samt tillhörande anordningar. Kommunaltekniska avdelningen sköter om byggherrefunktionen inom sitt verksamhetsområde samt ansvarar också om förvaltningen av stadens parker, rekreationsområden, parkskogar och småbåtshamnar samt planeringen, underhållet och byggandet av dessa.

Kommunaltekniska avdelningen ansvarar också för planeringen och organiseringen av byggandet av stadens utomhusidrottsplatser, friluftsrutter och badstränder, anskaffningen av geotekniska utredningar, försäljningen av jordmaterial, beredningen och genomförandet av ärenden som hör till tekniska nämnden, trafikplaneringen, förvaltningen av stadens parkeringsövervakning, ordnandet av flyttning av övergivna fordon samt fordon som hindrar gatans underhåll och renhållning.

Behörighetskravet för tjänsten är en lämplig högre högskoleexamen (DI eller YH-magister) inom byggbranschen.

För tjänsten krävs arbetslivserfarenhet från byggande, planering eller underhåll av infrastruktur, goda ledarskaps- och interaktionsfärdigheter samt en utvecklande arbetsattityd. Kunskap om lagstiftning relaterad till området är nödvändig. Vi värdesätter erfarenhet av att utarbeta dokument samt kunskap iprogramvaror som allmänt används inom offentlig förvaltning och branschen.

Tjänsten kräver minst goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda de inhemska språken.

Tjänsten är heltid och tillsvidare. Den börjar med en provanställning på 6 månader. Innan tjänstetillträdet ska ett godtagbart läkarintyg presenteras. Arbetet påbörjas enligt överenskommelse.

Lönen och andra anställningsförmåner bestäms enligt det kommunala tekniska personalens tjänste- och arbetskollektivavtal TS.

Ansökningstiden slutar den 12.8.2024 kl. 12:00.

Läs mer

https://jakobstad.fi/boende-och-miljo/tekniska-tjanster/kommunalteknik
https://jakobstad.fi/boende-och-miljo/tekniska-tjanster/kommunalteknik

Kontaktinformation

Stadsutvecklingsdirektör Harri Kotimäki, harri.kotimaki@jakobstad.fi, 044-785 1750

Lär dig mer om oss

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.

Plats
Strengbergsgatan 1
68600 Pietarsaari

Mer om arbetsgivaren
Sök nu!
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Lahtis Esbo Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.