Stadsjurist - Lohjan kaupunki

Vi söker en kompetent och engagerad stadsjurist med placering i koncernförvaltningen.

Till stadsjuristens uppgifter hör att erbjuda juridiskt stöd i olika rättsliga frågor (särskilt privaträttsliga frågor) och intressebevakning för stadens del samt att företräda staden i rättsliga processer.

Stadsjuristen är stadens dataskyddsombud.

Framgång i arbetet förutsätter förmåga till konstruktiv samverkan med ledningen, cheferna samt alla personalgrupper, positiv förmåga till påverkansarbete även i svåra av lägen samt erfarenhet av resultatrik förhandlingskultur. Vi uppskattar ett energiskt och åstadkommande sätt att arbeta samt ett resultatrikt verksamhetssätt.

Behörighetsvillkor är jurist magisterexamen eller tidigare motsvarande examen samt erfarenhet av att sköta rättsliga frågor och tillräcklig förtrogenhet med dataskyddsfrågor. En vicehäradshövdingstitel och erfarenhet av kommunorganisationen är meriterande.

Språkkravet: goda kunskaper i finska och svenska. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Arbetstid: Kontorsarbetstid på 36,75 h/vecka

Lön: Enligt AKTA, den sökande kan framföra egna löneanspråk. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Ansökningstiden fortsätts tills 31.8.2020.

Mer information om tjänsten ges av:
direktören för koncernförvaltningen Sara Rautiainen, tfn 044 369 4329.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 31.8.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-06-41-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad
Adress: Karstuvägen 4, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats