Skip to main content
test
Starttivalmentaja - Sotkamon kunta

Starttivalmentaja työskentelee osana Sotkamon nuorisotoimen palvelukokonaisuutta Väliasemalla Nuorisotalo Asema 13:n tiloissa. Starttivalmentajan työnkuvaan kuuluu nuorten kokonaisvaltainen ohjaaminen ja arvostava nuoren kohtaaminen. Starttivalmennuksen avulla pyritään lisäämään nuoren työ- ja toimintakykyä, arjen- ja elämänhallinnan taitoja, osallisuutta ja hyvinvointia sekä koulutus- ja työuran suunnittelua huomioiden nuoren tavoitteet. Starttivalmentaja tekee tiiviistä yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa. Starttivalmentajan tehtäviin kuuluu myös työpajatoiminnan sisällön kehittäminen yhdessä yksilövalmentajan kanssa. Väliasema on osa valtakunnallista työpajatoimintaa. Työsuhde voi jatkua 30.6.2023 jälkeen.

Hakijalta odotamme
- Yhteisöpedagogin tai muu nuorisotyöhön soveltuva ammatillinen koulutus
- Aikaisempaa tuntemusta työskentelystä erityisnuorten parissa
- Yhteiskunnallisen palvelujärjestelmän tuntemusta
- Kehittävää ja innovatiivista otetta työhön
- Hyviä sosiaalisia taitoja, epävarmuuden sietokykyä
- Aikaisempi starttivalmentajana toimiminen katsotaan eduksi

Palkkaus ja työaika määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valittavalla on kahden (2) kuukauden koeaika.

Sotkamon kunta on savuton työpaikka.
Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskeva rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävään valitulta henkilöltä työhön otettaessa vaaditaan lisäksi huumausainetestiä koskeva todistus.

Tehtävä täytetään mikäli AVI myöntää palkkaukseen valtionavustuksen.

Hakemukset pyydämme lähettämään sähköisesti Kuntarekry.fi - palvelun kautta. Haku päättyy 6.12.2022 klo 16. Haastatteluun voidaan kutsua jo hakuajan kuluessa.

Lisätietoja

https://www.sotkamo.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Ojalammi Merja, sivistysjohtaja, p. 044 7502125, merja.ojalammi@sotkamo.fi ja Määttä Piia, nuorisotyön koordinaattori,
p. 044 7502643, piia.maatta@sotkamo.fi

Lisätietoja

Sotkamon kunta, Sivistyspalvelut

Sotkamo on monipuolisuudellaan kuntien kärjessä. Sotkamon monipuolisuus perustuu hyviin palveluihin, vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin, elinkeinoelämän kehittämiseen ja kunnan kehittämisaktiivisuuteen. Sotkamon kunta on vuosien mittaan saanut yrittäjämyönteisimmän, imagol-taan parhaan, luovimman kunnan ja monet muut tunnustukset.

Sotkamon kunta on valittu kehittämään UNICEFin lapsiystävällinen kunta -mallia ensimmäisenä kuntana Kainuusta. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja kansainväliseen Child Friendly City- malliin ja se auttaa kuntia edistämään lapsen oikeuksien toteutumista. Sotkamossa halutaan kehittämistyössä kiinnittää huomiota erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamiseen, hyvinvoinnin haasteiden tunnistamiseen, yhteistyöverkoston tiivistämiseen ja harrastamisen tukemiseen. Lisäksi lapsi-vaikutusten arviointi otetaan osaksi kaikkea kunnallista päätöksentekoa.

Sotkamossa bisneksen tekemisen vireys ja luonnonläheisyys viihtyvät vierekkäin. Ota yhteyttä ja tutustu sotkamolaiseen tapaan toimia!


Osoite: Markkinatie 1, 88600 Sotkamo

Rekommenderade jobb