Skip to main content
test

Borgå lokalservice är Borgå stads affärsverk som ansvarar för måltidstjänster, fastighetsskötsel och städtjänster inom Borgå stad. Lokalservicen sysselsätter cirka 300 yrkesutbildade personer inom lokal- och kostservice.

Vi söker en storhushållskock för fast anställning till kostserviceenheten vid Affärsverket Borgå lokalservice. Arbetet inleds enligt avtal.

Centralköket blev klart i januari 2018 och dess tekniska utrustning har marknadens nyaste teknik. Centralköket tillreder cirka 9 500 portioner mat per dag till daghem och skolor. Maten tillagas enligt tillredningsmetoderna kalltillredning och cook and chill.

I storhushållskockens uppgifter ingår förberedning av maten, tillredning av grundkost, tillredning av specialkost, disk och renhållning av köket. När du arbetar i centralköket får du också vara en del av matens och branschens produktutveckling. Centralköket har ett mycket bra arbetsklimat och arbetsglädje.

Den sökande förutsätts ha IT-kompetens, goda sociala färdigheter och samarbetsfärdigheter samt en innovativ attityd. Kunskaper om specialkost räknas som merit. Den sökande som väljs till uppgiften ska binda sig till att arbeta inom mattillredningens olika arbetsskeden. I centralköket utövas arbetsrotation för att lätta på arbetsbelastningen och dra nytta av mångkunnighet.

Kompetenskrav för tjänsten är en för uppgiften relevant yrkesutbildning eller tillräcklig arbetserfarenhet sett till hur krävande uppgiften är, samt hygienpass.

Den som väljs till uppgiften ska uppvisa ett godkänt utlåtande om sitt hälsotillstånd innan prövotiden upphör. Prövotiden är 6 månader.

Skicka in din ansökan senast kl. 9 den 27 juni 2022 via länken Sök nu.
Vi kallar till intervju när ansökningstiden är slut.

Mer information fås av Johannes Lohi, produktionschef, tfn 040 6761473 eller johannes.lohi @porvoo.fi


Läs mer

https://www.porvoo.fi/tilapalvelut/sv/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information fås av Johannes Lohi, produktionschef, tfn 040 6761473 eller johannes.lohi @porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Affärsverket Borgå lokalservice

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb