Skip to main content
test

Borgå är en växande och utvecklande stad där man arbetar tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Ströjobb vid Borgå stad är en utmärkt möjlighet att få bekanta sig i olika enheter och på så sätt gestalta sina egna karriärdrömmar samt planera sina ännu eventuellt pågående studier.

Borgå stad utnyttjar Kuntarekrys vikariebank för anställning av vikarier inom hälsovårdssektorn. Vi erbjuder vikariat i varierande längder från endagsvikariat till vikariat på tre månader. Som inhoppare väljer du själv de enheter där du vill arbeta. I Kuntarekrys tillgänglighetskalender kan du ange de tider du är tillgänglig för vikariat. Information om lediga vikariat får du per textmeddelande och/eller e-post.

Vi söker ströjobbare till:

- Rehabiliteringstjänster (Avdelningarna vid Näse rehabiliteringscentral och Wilhelmina),
- Hemvården och boendetjänster (Äppelbacken, Johannahemmet, Majbergets, Brandbackens och Svalåkerns servicehem.
- Missbrukar- och mentalvårdstjänster (Boendeenheten Koivula)
- Hälsostationen

Vi förutsätter att du är utexaminerad sjukskötare, hälsovårdare eller närvårdare. Också sjukskötar- och närvårdarstuderande kan söka ströjobb. För ströjobbaren krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. I boendeenheten Koivula förutsätts att ströjobbaren har ett människonära och professionellt grepp i arbete samt mod att också möta en mentalvårds- och missbruksklient med svåra symptom.

Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. Av dig önskar vi ett positivt och aktivt grepp!

Skicka din ansökan via länken Sök nu! Kontakta sedan rekryteringstjänsterna hanna.russell@porvoo.fi för att komma överens om en intervju. Först efter intervjun kan du få ströjobb.

Spara användarnamnet och lösenordet för senare användning så att du vid behov kan uppdatera dina uppgifter och möjlighet att ta emot ströjobb. På intervjun kontrollerar vi din identitet, examens- och arbetsintyg i original samt annat kunnande. Om du är studerande ska du visa ditt senaste studieutdrag över genomförda studier.

Om du redan tidigare har skapat användar-ID i Kommunrekry, så använd dem vid inloggningen. Använd vid behov funktionen Jag har glömt mitt lösenord. Ett nytt användar-ID behöver du inte skapa.

"Atmosfären bland kollegerna är härlig. Det hjälper oss att orka och uppmuntrar oss alla att agera ansvarsfullt och jobba mot samma mål. Varje dag ställs jag inför nya situationer. Som närvårdare utvecklas jag ständigt yrkesmässigt sett. Närvårdarens arbete är självständigt, men jag är aldrig ensam. Jag får alltid hjälp när det behövs." - Anna, närvårdare
https://www.borga.fi/anstallda-och-vikarier-berattar

Välkommen på ströjobb!


Läs mer

https://www.borga.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rekryteringstjänster Hanna Russell hanna.russell@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Borgå stad, Social- och hälsovårdssektorn

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb