Studiehandledare, vikarie - Pargas stad

Är du vår nya kollega?

Vi söker en studiehandledare till Pargas svenska gymnasium
för tiden 4.1.2021-31.5.2021.

Pargas svenska gymnasium har för tillfället 162 studerande och 21 lärare undervisar i vår skola. 12 lärare har gymnasiet som sin huvudskola.

Behörighet enligt F om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986.

Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa straffregisterutdrag.

Läs mer

http://www.pargas.fi
http://www.pargas.fi/web/pargas-svenska-gymnasium

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ges av rektor Annika Gustafsson, 0404885771, annika.gustafsson@edu.pargas.fi
Ansökan görs via Kuntarekry. Om du har problem med att lämna in din elektroniska ansökan, kontakta tfn 040 488 5759.

Pargas stad, Bildningsavdelningen, Svenskspråkig utbildning, Pargas svenska gymnasium
Adress: Skolgatan 14, 21600 Parainen

Pargas är en unik tvåspråkig skärgårdsstad med drygt 15 500 invånare och omfattar stora delar av Skärgårdshavet med tusentals öar, holmar och skär. Här finner du både landsbygds- och småstadsmiljö. Stadens centrum ligger nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km.

Pargas stad har ca 1000 anställda i olika branscher. För oss är det viktigt att personalen känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet. Vi ger möjlighet för de anställda att utveckla verksamheten och sig själva. Vi vågar vara kreativa och prova på nya saker i en lärande organisation.

I Pargas finns nio svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen och ett gymnasium. Vi har ett nära samarbete med stadens finskspråkiga skolor. Av skolorna är tre enhetsskolor. I Pargas satsar vi på utbildning och kan erbjuda arbete i små undervisningsgrupper. Våra nu aktuella tyngdpunktsområden är bl.a. miljöfostran och utomhuspedagogik, flerspråkighet samt digitalisering med fokus på främst programmering. I skolorna satsar vi aktivt på utvecklingsarbete och vi är huvudman för flera regionala projekt. Vi har en heltidsanställd it-pedagog och ett utvecklat tutorlärarnätverk. En koordinerare inom specialundervisningen bistår och handleder lärare inom trestegsstödet.