Studiesekreterare - Vasa stad

Vasa stad söker en studiesekreterare för ett anställningsförhållande vid Vamia som gäller tills vidare.

Obs! Ansökningar som inkommit under tidigare ansökningsomgång 12.3.2021-26.3.2021 beaktas vid valet.

Vamia är en läroinrättning för yrkesutbildning som ägs av Vasa stad. Den har som uppgift är att utbilda yrkeskunniga personer för arbets- och näringslivets behov. Vi är regionens ledande utvecklare av yrkeskompetens och arbetslivets partner.

Vi är en tvåspråkig läroinrättning, men utöver på finska och svenska utbildar vi även på engelska. Vi har årligen drygt 4300 studerande och cirka 240 anställda. Vi ordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamen.

I dina arbetsuppgifter ingår att sörja för uppgifterna i studerandeförvaltningssystemet, uppgifter, betyg och rapportering med anknytning till valet av studerande samt de rapporter som ska sändas till myndigheterna. Vidare ingår i dina arbetsuppgifter rådgivning till interna och externa kunder och handledning av studerande i studiesociala frågor.

Språkkunskapskrav är nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska (språkintyg) och nöjaktiga muntliga kunskaper i engelska.

Vi förutsätter en lämplig examen på andra stadiet.

Vi värdesätter att du kan ta egna initiativ, är flexibel, har team- och kundbetjäningsfärdigheter samt behärskar datasystem.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2249,11 €/mån.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 20-21.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Biträdande rektor Johan Lindman puh. 040-549 7440
johan.lindman(at)vamia.fi

Lära dig mer om oss

Vamia

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs