Suuhygienisti

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen suun terveydenhuollossa on avoinna suuhygienistin 50 % toimi 3.2.2020 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain edellyttämä pätevyys ja riittävä suomen kielen taito.
Suuhygienistin työ on Karviaisessa monipuolista ja työnjakoa on kehitetty pitkälle.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla.

Käytössämme on Winhit -potilastietojärjestelmä. Työaikamuotona on yleistyöaika. Tehtäväkohtainen palkka on 2509,72 euroa (100%:n työajalla) . Potilastyöstä maksetaan paikallisen sopimuksen mukainen erillinen toimenpidepalkkio. Työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työsuhteen alkaessa työntekijällä tulee olla tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotussuoja.
Karviainen on savuton työnantaja.
Olemme koulutusmyönteisiä ja järjestämme myös Karviaisen sisäistä koulutusta suunnitellusti henkilöstön tarpeista lähtien.
Hoitotyön tavoitteissa pyrimme ennaltaehkäisevään työskentelyyn ja asiakkaan osallisuuteen. Arvostamme myönteisyyttä asiakaspalvelussa sekä kehittämishalukkuutta.

Toivomme että kiinnostuit tehtävästä! Sähköinen hakemus tulee jättää kuntarekryn kautta, työavain 262745 viimeistään 8.12.2019.
Noudatamme KVTES:n mukaista koeaikaa.

Haastattelut järjestetään viikolla 50. Haastatteluun kutsuttujen tulee esittää alkuperäiset opinto- ja työtodistukset.

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitaja Maija Pulkkinen 044 04211417 tai maija.pulkkinen@karviainen.fi
Vastaava hammaslääkäri Päivi Lempinen 044 767 4866 tai paivi.lempinen@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Työikäisten palvelulinja, Suun terveydenhuolto
Osoite: Nummenselkä 2, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 800 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.

Kuntayhtymän toiminnan järjestäminen perustuu elämänkaarimalliin. Karviainen on jaettu palvelukokonaisuuksiin ikäryhmittäin. Näitä palvelukokonaisuuksia nimitetään palvelulinjoiksi: perheiden, työikäisten ja ikäihmisten palvelujen linja.