Suuhygienisti

Haettavana 15.3.2021 klo 14.00 mennessä

Suuhygienistin toistaiseksi voimassa oleva työsopimussuhde perusterveydenhuollon tulosalueen suun terveydenhoidossa

Suuhygienistin kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, suuhygienistin (AMK) -tutkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa valinnassa otetaan huomioon myös laillisiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi 6.6.2021 mennessä valmistuvat suuhygienistit.

Valittujen on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, joka sisältää tartuntatautilain 48 §:n mukaisen arvion soveltuvuudesta tehtävään sekä huumetestin. Tehtävissä edellytetään lisäksi tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Tehtäväkohtainen palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella. Työ aloitetaan sopimuksen mukaan.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 338578.

Savonlinna 9.2.2021

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa
osastonhoitaja Kati Mäkäräinen, p. 044 417 2919
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Pihlajavedentie 8, 57170 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 40 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.