Suuhygienisti, Multian ja Keuruun hammashoitola

Haetko suuhygienistin tehtävänkuvaa, jossa pääset itse vaikuttamaan työsi sisältöön? Haluatko tehdä töitä mukavassa ja osaavassa tiimissä? Seututerveyskeskus on työntekijöiden suosittelema työpaikka, tule mukaan osaavaan suun terveydenhuollon joukkoon! Voit olla vastavalmistunut tai ammattilainen, meillä saat tehtävääsi hyvän perehdytyksen.

Haemme Seututerveyskeskuksen Multian ja Keuruun hammashoitoloihin vakituiseen työsuhteeseen

SUUHYGIENISTIÄ

Ensisijainen työpisteesi on Multian hammashoitolassa. Multian hammashoitola on viehättävä, pieni kahden hoitohuoneen hammashoitola. Suunnitellusti työpiste voi olla myös Keuruun hammashoitolassa. Multialla ja Keuruulla suuhygienisti vastaa omalta osaltaan alueen väestön suun terveydestä yhdessä hammaslääkärien ja -hoitajien kanssa. Suurin osa työstä on aikuispotilaiden hoidon tarpeen arvioita, parodontologista hoitoa ja omahoidon ohjausta. Lisäksi työhön kuuluu lasten suun terveystarkastukset ja hampaiden ensiapuluontoisia oikomistoimenpiteitä sekä palvelukeskuksessa asuvien ja päiväkeskusasiakkaiden suun hoidon tarpeen arviointi ja omahoidon ohjaus. Hammaslääkärin konsultointi on helppoa ja moniammatillista yhteistyötä tehdään päivittäin terveysaseman muiden työntekijöiden kanssa. Työilmapiiri on rento ja positiivinen.

"Minusta Multialla on pieni viihtyisä työyhteisö. Olen tykännyt siitä, että siellä on saanut sopivassa suhteessa vastuuta ja vapautta omaan työhön. Siellä on mahdollisuus tehdä pieniä oikomishoidon toimenpiteitä, jos sellainen kiinnostaa. Suun terveyden edistämiseen on hyvät mahdollisuudet, kun pääsee itse ideoimaan ja toteuttamaan. Pienessä kunnassa tulee myös ihmiset nopeasti tutuiksi ja yhteyttä on helppo pitää eri yhteistyötahoihin"
- kollega Seututerveyskeskuksen suun terveydenhuollosta

Keuruun hammashoitola on osa Keuruun terveysasemaa ja käytössä on kahdeksan hoitohuonetta. Suuhygienistejä on alueellamme neljä ja yhteistyön tekeminen on tiivistä. Lisäksi moniammatillinen yhteistyö terveysaseman muiden työntekijöiden kanssa on sujuvaa.
Meillä sinun on mahdollista vaikuttaa työaikoihin sekä työn sisältöön. Tiimimme pyrkii yhteiseen päämäärään hyvässä hengessä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta sekä joustavuutta. Meillä on käytössä Lifecare- potilastietojärjestelmä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon henkilöstä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys, laillistettu suuhygienisti. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa (6 kk).

Tervetuloa meille töihin!

Lisätietoja

http://www.seututk.fi

Tutustu työnantajaan

Annamme mielellämme lisätietoja:
Osastonhoitaja Viivi Raivio-Pekkarinen
puh. 014 3366563
viivi.raivio-pekkarinen@seututk.fi
Ylihoitaja Eila Kerkelä
puh. 014 269 5909
eila.kerkela@seututk.fi

Seututerveyskeskus, suun terveydenhuolto
Osoite: Nehentie 2, 42600 Multia

Keski-Suomen seututerveyskeskus toimii K-S sairaanhoitopiirin liikelaitoksena. Vastaamme kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta; lääkäripäivystyksestä ja -vastaanotosta, neuvolapalveluista sekä hoitajien vastaanotosta, suunterveydenhuollon palveluista, akuutista sairaalahoidosta, kuntoutuksesta sekä osin pitkäaikaishoidosta. Katso www.seututerveyskeskus.fi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on edelläkävijä sairaalatoiminnan modernisoinnissa. Vuonna 2020 valmistuva maakunnan yhteinen uusi sairaalamme, Sairaala Nova, mahdollistaa potilaan tarpeista lähtevät, täysin uudenlaiset hoitoprosessit. Suomen suurimpana keskussairaalana tarjoamme lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluita. Meillä on 3700 työntekijää. Sairaanhoitopiirimme keskus sijaitsee vetovoimaisessa Jyväskylässä.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri - Rökfri arbetsplats