Skip to main content
test
Suunittelija, 2 virkaa, V-S Aluepelastuslaitos - Turun kaupunki

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos on kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden pelastus- turvallisuus- ja ensihoitopalveluiden tuottaja koko maakunnan alueella 27 kunnassa.

Varsinais-Suomen pelastuslaitos hakee 29.7.2022 klo 15:00 mennessä

2 suunnittelijaa toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin riskienhallinnan palvelualueen, siviilivalmiuden palveluyksikköön.

Virkojen kelpoisuusehtona on pelastuslain (379/2011) ja pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011) päällystöltä edellyttämää pelastusalan tutkinto taikka tehtävään soveltuva insinöörin tai vastaava tutkinto, jolloin vaaditaan lisäksi vähintään 2 vuoden kokemus pelastustoimesta.

Siviilivalmiuden palveluyksikkö vastaa pelastuslaitoksen oman poikkeusolojen valmiuden suunnittelusta, koulutuksesta ja toimintojen jatkuvuuden hallinnasta.

Lisäksi tehtäväalueeseen kuuluu väestönsuojaamisen-, pelastustoimen-, yhteiskunnan turvallisuusstrategian jalkauttaminen ja kuntien varautumisen tukeminen.

Suunnittelija osallistuu myös poikkeusolojen riskianalyysin laatimiseen, ylläpitoon ja vastaa osaltaan palveluyksikkönsä turvallisuusviestinnästä ja asiakasneuvonnasta.

Hakijalta edellytämme siviilivalmiuden toimialan hyvää tuntemusta. Eduksi katsotaan joustavuus, priorisointikyky, hyvä tietotekninen osaaminen (Office yms) ja kiinnostus itsensä kehittämiseen. Arvostamme myös hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämishalukkuutta, kykyä verkostomaiseen, että itsenäiseen työskentelyyn ja sisällöntuotantoon, oma-aloitteisuutta ja kykyä hahmottaa tulevaisuutta. Lisäksi arvostamme koulutus- harjoitustoiminnan kokemusta.

Työssä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Virkoihin valittavilta edellytetään vähintään B- luokan ajokorttia.

Olet hakemamme henkilö, mikäli sinulla on kykyä viestiä asioista selkeästi ja tulet toimeen erilaisten ihmisten ja sidosryhmien kanssa. Et ole pelkkä ideanikkari, vaan pystyt viemään asiat käytäntöön yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Sinulla on motivaatiota uuden oppimiseen ja jatkuvaan kehittymiseen.

Viihdyt työssä, jossa pääset hyödyntämään itsenäistä ja tavoitteellista työotettasi sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojasi. Paineensietokyky, loogisuus ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä menestymiseen.

Pelastuslaitos tarjoaa työntekijöilleen hyvät edut, muun muassa: Liikunta- ja kulttuuriedut, osittaisen etätyön sekä mahdollisuuden täydennys- ja lisäkoulutuksille sekä kattavat työterveyspalvelut.

Valintaprosessissa voidaan käyttää soveltuvuusarviointia.

Tehtävässä noudatetaan TS:n ehtoja ja työssä on etätyömahdollisuus pelastuslaitoksen kulloinkin voimassa olevan etätyöohjeistuksen mukaisesti.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 3 035,86 €/kk ja työaikana on toimistotyöaika 36,25 h/vko.

Suunnittelijan virka täytetään ehdolla, että virkaan otetun suostumuksella haettu perusmuotoinen turvallisuusselvitys ei estä viran täyttöä ja että virkaan valittu esittää hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Valintaan sisältyy 6 kuukauden koeaika, joka alkaa viran vastaanottamisesta.

Viran hoito alkaa aikaisintaan 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietojen antaja valmiuspäällikkö Mikael Mattila, p. 040 190 8923 ja pelastuspäällikkö Torbjörn Lindström p. 050 431 9600
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa., Sähköisen haun lisäksi kirjallisen hakemuksen voi jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Eerikinkatu 35, 20100 Turku

Lisätietoja

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitos

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Eerikinkatu 35, 20100 Turku

Rekommenderade jobb