Suunnittelija, projektitalous - Turun ammattikorkeakoulu

Suunnittelija, projektitalous

Me Turun ammattikorkeakoulussa koulutamme asiantuntijoita huomisen työelämään.

Yhteisöömme kuuluu yhteensä 10 000 jäsentä - opettajia, asiantuntijoita ja opiskelijoita. Joukossamme on eri alojen ja eri vaiheessa työuraansa olevia osaajia. Meitä kaikkia kuitenkin yhdistää halu edistää hyvinvointia ja hyvän elämän edellytyksiä, niin yksittäisten ihmisten kuin koko Varsinais-Suomen osalta.

Olemme edelläkävijöitä soveltavassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Meillä on käynnissä lähes 200 hanketta, joita teemme yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa.

Työpaikkana olemme innostava ja inhimillinen. Osaaminen ja sen jakaminen on meille keskeinen arvo. Meillä panostetaan siihen, että työntekijät voivat kehittyä oman alansa huipuiksi. Samalla olemme itse innokkaita kehittymään ja kehittämään organisaatiotamme koko ajan paremmaksi.

Turun ammattikorkeakoulun TKI-palvelut tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet osallistua monialaiseen kehittämistoimintaan sekä hyvät verkostot elinkeinoelämään. Monipuoliset työtehtävät ja lähes 50 projektiammattilaisen tuki tarjoavat hyvät mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiselle.

Liity sinäkin innostuneiden kehittäjiemme joukkoon!

Haemme projektien taloushallinnon osaajaa TKI-palvelut -yksikköön suunnittelijan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2019-31.12.2020.

Suunnittelijan työnkuvaan kuuluvat kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämisprojektien talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi. Suunnittelija on mukana projektien valmistelussa sekä käynnissä olevien projektien toteutuksessa yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Työssä menestyminen edellyttää tarkkuutta, kokemusta projektien talouden hallinnasta (budjetointi, seuranta, maksatushakemukset), tuntemusta eri rahoittajatahojen raportointikäytännöistä (esim. ESR, EAKR, Business Finland, Erasmus+, Horizon2020), hyviä tiimityötaitoja sekä kykyä työskennellä itsenäisesti.

Haemme tehtävään henkilöä, jolla on
- tradenomin tutkinto (tai vastaava koulutus)
- osaamista ja käyttökokemusta talouden tietojärjestelmistä (esim. SAP)
- kyky toimia nopeatempoisessa ja tarkkuutta vaativassa työympäristössä
- tiimityötaitoja, palveluhenkisyyttä sekä valmiudet oma-aloitteiseen työskentelyyn
- hyvä suomen ja englannin kielen taito (muu kielitaito luetaan hakijan eduksi)
- paineensietokykyä ja kiinnostus oppia uutta

Hakijan eduksi luetaan
- kokemus julkisesti rahoitettujen projektien taloushallinnon ja projektien maksatushakemusten menestyksellisestä hoitamisesta
- projektikoulutuksen kautta tai muulla tavoin hankittu ymmärrys projektiorganisaatioiden toiminnasta ja kyky toimia niissä
- ammattikorkeakoulun TKI-prosessien tuntemus

Tarjoamme
- mahdollisuuden toimia eri alojen ulkoisesti rahoitetuissa projekteissa
- positiivisen työympäristön ja kivan tiimin
- ammattitaitoisen organisaation tuen
- mahdollisuuden soveltaa ja kasvattaa osaamista

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Yhteiset palvelut -sektori, Joukahaisenkatu 3, Turku

Lisätietoja

http://www.turkuamk.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa arkisin klo 8-16 TKI-palvelupäällikkö Johanna Krappe (johanna.krappe@turkuamk.fi), puh. 040 3550529
Hakemuksen jättäminen: Jätä sähköinen hakemus kohdasta Hae työpaikkaa

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Yhteiset palvelut -sektori, Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta
Osoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Turku on paras opiskelukaupunki. Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen innovaatiokorkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. www.turkuamk.fi #ExcellenceInAction.

Tutustu työnantajaan