Suunnitteluinsinööri - Kirkkonummen kunta

Kunnallistekniikan suunnitteluinsinöörin toimi kunnallistekniikkapalveluihin.

Kunnallistekniikan suunnitteluinsinöörin pääasiallisiin työtehtäviin kuuluvat kunnallistekniikan yleissuunnitelmien laadinnan organisointi, yhteensovittaminen ja valvonta. Yleissuunnittelu toteutetaan eri asteisten kaavoitushankkeiden yhteydessä yhteistyössä kaavoitus ja liikennejärjestelmäpalveluiden ja Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen ja muiden hankkeisiin liittyvien tahojen kanssa. Tavoitteena on varmistaa, että asemakaavan mukainen rakennussuunnittelu saadaan toteutettuna toimivana ja laadukkaana kohtuullisilla elinkaarikustannuksilla. Lisäksi valittu henkilö osallistuu erilaisiin tulosalueen hankkeisiin ja projekteihin.

Kunnallistekniikan suunnitteluinsinöörin pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu DI- tai insinöörin tai muu tutkinto yhdyskuntarakentamisen opintosuunnalta tai vastaava aiempi tutkinto. Arvostamme riittävää, vähintään kahden vuoden kokemusta koulutusta vastaavissa kunnallistekniikan suunnitteluun ja rakentamisen liittyvissä tehtävissä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja ruotsin kielen hallinta katsotaan eduksi. Töiden hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä tietotekniikan perustaitoja.

Työ vaatii itsenäistä työskentelyä ja oma-aloitteellisuutta, sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Toimi täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaisesti, palkkaryhmä II. Säännöllinen työaika on toimistotyöaika, joka on 36,25h viikossa.

Toimi täytetään sopimuksen mukaan.

Tehtävä täytetään ensisijaisesti kunnan sisäisillä hakijoilla.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen toimitetaan 30.9.2021 klo 12 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 366893).

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat vastaava suunnitteluinsinööri Hannu Ruhanen, puh 040 1269866 tai vs. kuntatekniikkapäällikkö Ylva Wahlström puh 0400 442330 sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.

Lisätietoja

YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA, Maankäytön tulosalue, Kunnallistekniikkapalvelut

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.


Osoite: ., 02400 Kirkkonummi

Rekommenderade jobb