Insinööri - tule Lietoon!

Liedon kuntakehityspalvelut hakee suunnitteluinsinööriä vakituiseen virkaan.

Kuntakehityspalvelut huolehtii kunnan elinvoimaisuudesta ja sisältää kaavoitukseen ja maankäyttöön, joukkoliikenteeseen, rakennusvalvontaan ja ympäristönsuojeluun sekä yritys- ja elinkeinopalveluihin liittyvät toiminnot. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita.

Kuntakehityksen suunnitteluinsinööri toimii osana kaavoitustiimiä ja vastaa mm. kunnallistekniikan yleissuunnittelusta ja suunnitelmien toimivuudesta, katu- ja muiden liikennesuunnitelmien laadinnasta, kunnallisten suunnitelmien teknisten asiakirjojen laatimisesta, Liedon Veden vesi- ja viemärijohtojen ja tarvittaessa kaukolämpöjohtojen sijoitussuunnittelusta muun kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessä. Suunnitteluinsinööri tekee tiivistä yhteistyötä kunnan infrapalveluiden kanssa.

Lisäksi suunnitteluinsinööri toimii Liedon kunnan edustajana seudullisissa oman alansa työryhmissä, vastaa hulevesisuunnittelusta sekä johtokartan ylläpidosta, suunnitteluohjelmistojen ylläpidosta, tekee yhteistyötä mm. ELY-keskuksen, V-S liiton, Väyläviraston ja Joukkoliikennetoimiston kanssa.

Koulutusvaatimuksena on insinööri (AMK) yhdyskuntatekniikka tai vastaava tutkinto. Hakijalta edellytetään vähintään kahden vuoden työkokemusta kaavoituksen ja/tai kunnallisteknisten suunnitelmien parissa sekä hyvää suomen kielen taitoa.

Asenteeltasi olet yhteistyökykyinen, kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Tehtäväkohtainen palkka on 3382,22€.
Valitun tulee toimittaa ennen työn vastaanottamista Liedon kunnan työterveyslääkärin hyväksytty todistus terveydentilasta. Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Pyydämme toimittamaan hakemuksen sähköisellä hakulomakkeella Kuntarekryn kautta.


Lisätietojen antaja:
Maankäyttöpäällikkö Ari Blomroos puh. 0500 524 044

Lisätietoja

http://www.lieto.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Maankäyttöpäällikkö Ari Blomroos puh. 0500 524 044

Lisätietoja

Liedon kunta, kuntakehitys

Lieto on yli 20 000 asukkaan kasvava, yritteliäs, viihtyisä ja luonnonläheinen kunta Varsinais-Suomessa.

Liedon kunnan henkilökunta tuottaa kuntalaisille ammatillisesti korkeatasoisia ja ihmisläheisiä palveluita. Meillä työskentelee noin 1300 eri alojen ammattilaista kuudella eri toimialalla.


Osoite: Kirkkotie 13, 21420 Lieto

Rekommenderade jobb